Bendra informacija

Žemaitijos skautų organizacija

Žemaitijos regione veikianti visuomeninė, nepolitinė, savanoriška, neformalaus ugdymo organizacija, savo veiklą vykdanti pagal skautų įkūrėjo Roberto Baden – Powell´io suformuotą skautų ideologiją. Atvira ir kūrybinga, savo išsikeltus tikslus ir uždavinius įgyvendinanti, su kitomis vaikų ir jaunimo organizacijomis bendradarbiaujanti ir nuolat atsinaujinanti organizacija.

Sukurta bendruomenė, kurioje gerai jaučiasi įvairių sluoksnių, amžiaus ir gebėjimų vaikai ir jaunimas, juos sieja bendros vertybės, vienodas tikslo ir uždavinių suvokimas, jų siekimas nuoširdžiu bei atviru bendravimu ir bendradarbiavimu.

Organizacijoje dirba kompetentingi, atsakomybės bei pasitikėjimo savimi jausmo nestokojantys vadovai, kurių pagrindinis tikslas – ugdyti ir ugdytis.

Žemaitijos skautų organizacijos veikla

Organizacijos veikla prasidėjo 1988 m. Mažeikiuose. Šiuo metu organizacijos vienetai įsikūrę Mažeikiuose, Sedoje, Ventoje, Šiauliuose, Akmenėje, Žemaičių Kalvarijoje ir Kuršėnuose. 2015 m. organizacija vienijo 300 įvairaus amžiaus narių, kurie vieni į kitus kreipiasi „broli“ ar „sese“, vadovaujasi šūkiu – „Dievui! Tėvynei! Artimui!“

Mokymasis pažinti, mokymasis veikti, mokymasis bendradarbiauti, mokymasis būti savimi – pagrindiniai organizacijos ugdymo ramsčiai, kurių dėka lavinamos visos vaikų ir jaunuolių vystymosi sritys: fizinė, intelektinė, emocinė, socialinė ir dvasinė.

Skiltis – mažiausias organizacijos struktūrinis vienetas, susidedantis iš 4-8 panašaus amžiaus narių. Jiems vadovaujantis skiltininkas – vadovas – dirba pagal skautų patyrimo laipsnių programą, kuri apima pagrindines ugdymo sritis. Remdamasi šia programa, organizacija siekia patenkinti jauno žmogaus interesus, bendravimo poreikį, atskleisti jo prigimties galias, ugdyti dorą, laisvą, savarankišką, išradingą, atsakingą, kūrybišką, sparčiai kintančioje socialinėje aplinkoje prisitaikyti sugebančią asmenybę.

Skautų šūkis: Dievui, Tėvynei, Artimui!

Skautų pošūkis: Budėk!