Valdyba

 

Vyriausioji skautininkė

sktn. vyresn. sk. Dovilė Byčienė

+370 698 10986
vyr.skautininkas@zemaitijosskautai.lt

Taryba

Tarybos pirmininkė

vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė

+370 621 72608
taryba@zemaitijosskautai.lt

Ugdymo programų skyriaus vadovė

vyresn. sk. Vykinta Zeleckytė

+370 603 12904
ugdymas@zemaitijosskautai.lt

Mokymų skyriaus vadovė

sktn. Rūta Brazlauskaitė

+370 621 94645
mokymai@zemaitijosskautai.lt

Administracija

Administracijos pirmininkė

vyresn. sk. Brigita Beniušytė

+370 607 26530
administracija@zemaitijosskautai.lt

Dokumentacijos skyriaus vadovė

vyresn. sk. Kristina Rudokaitė

+370 621 10131
info@zemaitijosskautai.lt

 
Turto skyriaus vadovas

pat. sk. Ignas Jonkauskas

+370 692 82439
ignasinosius@gmail.com