Apie mus : : Skautų įstatai


SKAUTŲ ĮSTATAI


1. Skautas atviras ir laikosi savo žodžio

 Skautas turi įsisamoninti, kad melas yra didelė žmogaus blogybė. Niekas kultūringam pasaulyje negerbia melagių ir niekuomet jais nepasitiki. Melas žalingas ne tik sau pačiam, bet ir visuomenei. Skautas, davęs įžodį, privalo jį būtinai ištesėti.

 

2. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei

Skautas, duodamas įžodį, įsipareigoja gyventi pagal Dievo įsakymus ir sąžiningai tarnauti savo Tėvynei Lietuvai. Siekdamas šio kilnaus tikslo, skautas privalo nuolat tobulėti dvasiškai, grūdintis fiziškai, ugdyti savo protą. Jis turi pažinti Tėvynės istoriją, papročius, kultūrą, geografiją.

 

3. Skautas yra naudingas visuomenei ir padeda artimui

Savo darbais ir poelgiais skautas stengiasi padaryti gražesnę ir geresnę aplinką. Jis kiek pajėgdamas ir sugebėdamas visuomet padeda tėvams, broliams ir seserims, taip pat visiems kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.

 

4. Skautas yra draugas savo artimui ir brolis kitam skautui

Draugiškumas yra tas ryšys, kuris leidžia tarpusavyje atvirai kalbėtis, kartu džiaugtis laimėjimais ir guostis dėl nesėkmių. Skautų tarpusavio bendravimas yra panašus į šeimos narių bendravimą. Jie vieni kitus vadina broliais ir seserimis.

 

5. Skautas mandagus ir riteriškas

Jis privalo visuomet sekti savo poelgius su draugais, vyresniaisiais, tėvais, mokytojais. Skauto poelgiams nebūdingas grubumas, išdidumas, įžūlumas. Skautas kuklus, mandagus ir draugiškas namie, mokykloje, skautų sueigoje, niekuomet nerodo savo pranašumo prieš silpnesnius asmenis.

 

6. Skautas gamtos draugas

Kiekvienas skautas privalo neleisti jos niokoti ir visomis išgalėmis stengtis padėti ją išsaugoti nepažeistą. Paprastas poelgis, toks kaip šiukšlės pakėlimas ir išmetimas į šiukšliadėžę jau daro pasaulį gražesniu.

 

7. Skautas paklusnus tėvams ir vyresnybei

Skautas privalo gerbti savo tėvus, mokytojus ir vyresniuosius draugus, kurie savo gyvenimo patarimais bei pastabomis padeda jam dėti sąžiningo, atsidavusio savo Tėvynei, doro piliečio pagrindus. Paklusnumas stovyklose - vienas iš svarbiausių skauto bruožų. Kiekvienas skautas privalo klausyti savo vadovų, nes tik taip galima užtikrinti drausmę ir tvarką stovyklose, taip pat išvengti nelaimingų atsitikimų.

 

8. Skautas linksmas, santūrus ir niekad nenustoja vilties

Kiekvieną darbą, pavestą namiškių, mokytojų, skautų draugovės, skautas privalo atlikti sąžiningai ir gerai nusiteikęs. Pakili nuotaika, sąmojus ir daina ne tik palengvina atlikti pavestą darbą, bet ir jį paspartina. Skautai niekada nesiskundžia sunkumais, nesibara, neniurna, kai kas nors nepasiseka, bet švilpauja ir šypsosi.

 

9. Skautas taupus

Taupumas, bet ne šykštumas, yra geroji žmogaus savybė. Ją turi ugdyti ir skautai. Taupumas susijęs su tvarkingumu. Skautas visuomet privalo būti švariai ir tvarkingai apsirengęs. Švarus drabužis ir avalynė ilgiau tarnauja, vadinasi taupomos lėšos naujai aprangai.

 

10. Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, žodžiais ir darbais

Skautas turi atsispirti pagundai nepadoriai elgtis bei kalbėti.

 

GELEŽINIS SKAUTŲ ĮSTATAS


Skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas.

Šis įstatas yra tarsi visų dešimties skautų įstatų įtvirtinimas ir priminimas, kad skautas visus savo darbus ir pareigas turi atlikti sąžiningai. Tai yra pats svarbiausias principas, kurio neturėtų pamiršti nė vienas skautaujantis žmogus, atlikdamas mažus ir didelius darbus ar bendraudamas su kitais žmonėmis.

Sąžiningumas, atsakomybė ir pagarba – tai pagrindinės geležinio skautų įstato mintys.

Ieškoti

2017 Rugsėjis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

2017–2018 metų veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Užpildymo pavyzdys