Apie mus : : Organizacijos istorija

Svarbiausi SO k?rimosi faktai:

  • 1923 m. balandio 20 d. Maeikiuose ?kurti skautai.
  • 1988 m., prie atgaunant nepriklausomyb?, skautus Maeikiuose prad?jo burti Art?ras Vinevskis (g. 1967 ). Vieni pirm?j? buvo: Arenijus Jackus, Arvydas Lymantas, Giedrius Maeika ir kt.
  • 1989 m. balandio 20 d. Maeikiuose atkurtas skaut? jud?jimas. Veik? Vilk? skiltis, v?liau susiformavo draugov?, pavadinta emaitijos kunigaik?io K?stu?io vardu.
  • 1989 m. birelio m?n. ?vyko pirmoji didel? stovykla Indinjada (Leckavoje ), dalyvauja apie 40 jaunuoli?.
  • 1989 m. rugpj??io m?n. prad?tas leisti Skaut? aidas (iauliuose), i?jo 6 numeriai (200 egz.).
  • 1991 m. kovo 3 d. ?vyksta steigiamoji SO konferencija (organizacijai priklauso apie 50 nari?).
  • 1991 m. ?jo pirmasis SO  laikratis Skautai, i?jo 3 numeriai ( 300 egz.).
  • 1991 m. SO atstovai dalyvavo Tarptautin?je Skaut? stovykloje (Jamboree) ?estakovoje (Lenkijoje).
  • 1999 m. rugs?jo m?n. SO priimama ? WFIS (Pasaulio nevyriausybini? skaut? federacij?)
  • 1999 m. SO pakviesta ir tapo Lietuvos nepriklausom? organizacij? koalicijos u filantropij? nare.

Laukiu pastab?, komentar?, o j?s laukite aunesnio t?sinio.

Nuoirdiai, ses? Agn? Miliekien?

Ieškoti

2017 Lapkritis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

2017-2018 met? veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Upildymo pavyzdys