Apie mus : : Organizacijos veikla

SO - nevyriausybin?, visuomenin? jaunimo organizacija, kurios veikla pagr?sta skaut? ?k?r?jo angl? lordo Roberto-Baden Powellio suformuotais principais, ?statais, ideologija.

Mes, skautai, inome, kad jaunuolius, o ypa? judrius, nuotyki? iekan?ius berniukus ir mergaites patraukia ir tuo pa?iu aukl?ja ygiai, ikylos, stovyklos, tai , kad patys ruoia valg?, r?pinasi malkomis, patiria ?vairius nuotykius, daug ko imoksta praktikai.

Skautijos ?k?r?jo R. Baden-Powellio odiais Skautyb? yra priemon?, kuri? panaudojant ir didiausias chuliganas gali b?ti privestas prie auktesnio m?stymo, tik?jimo ? Diev? ir ? geresn? pasaul?.

1989 m. balandio m?n. Maeikiuose atkurtas skaut? jud?jimas. 1991 m. kovo m?n. ?registruotas pavadinimas emaitijos skaut? organizacija. iuo metu organizacijoje yra daugiau nei 300 nari?. Organizacijos veikla apima iauli? ir Teli? apskritis.

Ieškoti

2017 Lapkritis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

2017-2018 met? veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Upildymo pavyzdys