Naujienos

           

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS

Vasaros stovykla „ONT RUBEŽIAUS“

2017


          

  

Stovyklos data: 2017 m. liepos 23–29 d.

Stovyklos vieta: Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.Stovyklos štabas

Stovyklos viršininkas – sktn. sk. vytis br. Andrius Byčius

Stovyklos viršininko adjutantė – pat. sk. s. Agnė Račkauskaitė

Stovyklos komendantas – sk. vytis br. Gediminas Nausėda

Viešųjų ryšių koordinatorė – sk. s. Gabrielė Žymančiūtė

Apsaugos viršininkas – sk. br. Egidijus Čemalonskas

Maitinimo koordinatorius – paieškomas


Gyvenimo sąlygos

Visą stovyklą gyvenimas vyks gamtoje, nakvynė palapinėse ar kitokiose, savo pasigamintose pastogėse. Maisto produktų pirkimą organizuos stovyklos štabas. Stovyklautojams iki 12 m. maitinimą organizuos stovyklos štabas, kiti stovyklautojai maistą gaminsis patys. Stovykloje bus biotualetai. Maisto gamybai, prausimuisi naudojamas vanduo iš šulinio.

 

Kontaktinė informacija

Stovyklos viršininkas Andrius Byčius tel. 8 620 38144

Stovyklos viršininko adjutantė Agnė Račkauskaitė tel. 8 621 72608

Stovyklos el. p. stovykla@zemaitijosskautai.lt

 

Registracija

Registracija vyksta 2017-06-01 ÷ 2016-07-09 d.

Žemaitijos skautų organizacijos nariai, priklausantys draugovei / gaujai, registruojasi pas savo draugovės / gaujos atsakingą asmenį.

 

 • · Perkūno draugovė (Kuršėnai)

Registraciją vykdantis asmuo: sk. s. Rugilė Urbonaitė

Kontaktai: 8 672 76631 // El. p. 00rugile00@gmail.com

 

 • Šiaulių Šv. Jurgio draugovė (Šiauliai)

Registraciją vykdantis asmuo: sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis

Kontaktai: 8 616 45426 // El. p. giesas.skautas@gmail.com

 

 • · Baltosios ilties gauja (Šiauliai)

Registraciją vykdantis asmuo: sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė

Kontaktai: 8 602 01057 // El. p. jurgita.kunickaite@gmail.com

 

 • Žemynos draugovė (Mažeikiai)

Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Beatričė Matiukaitė

Kontaktai: 8 655 34018 // El. p. betux08@gmail.com

 

 •  Piligrimo draugovė (Akmenė)

Registraciją vykdantis asmuo: sk. s. Klaudija Ivanovaitė

Kontaktai: 8 603 25230 // El. p. drakosha0202@gmail.com

 

 • Vydūno draugovė (Žemaičių Kalvarija)

Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Ilona Jasaitienė

Kontaktai: 8 674 20387 // El. p. ylona.jasa@gmail.com

 

 •  Medeinos draugovė (Seda)

Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. br. Ernestas Martinkus

Kontaktai: 8 692 07268 // El. p. ernismartinkus@gmail.com

 

 • Šv. Pranciškaus draugovė ir Raudonosios gėlelės gauja (Venta)

Registraciją vykdantis asmuo: sk. br. Lukas Račkauskas

Kontaktai: 8 624 75012 // El. p. lukas.rackauskas10@gmail.com

 

 • Draugovėms nepriklausantys ŽSO nariai ir kiti asmenys

Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Agnė Račkauskaitė

Kontaktai: 8 621 72608 // El. p. stovykla@zemaitijosskautai.lt 

 

Registruojantis į stovyklą, registruojančiam asmeniui pateikti:

 •  Stovyklautojo anketą (1 priedas);
 • Stovyklos kelialapio mokestį.

 

Nepilnamečiai stovyklautojai, atvykdami į stovyklą, privalo atsivežti ir stovykloje registracijos metu pateikti vaiko sveikatos pažymą (forma 079/A arba forma 027-1/a(išduotą ne anksčiau kaip prieš metus arba jos kopiją).

 

Kelialapio kainos

1.     25 €  Registruojantis iki liepos 9 d. Vienos dienos kaina - 4,5 €

1.1. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį už einamuosius metus.

1.2. Kitų organizacijų nariams, kurias raštu kvietė stovyklos štabas.

2.     40 € Registruojantis stovykloje. Vienos dienos kaina - 7 €

2.1. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį už einamuosius metus.

2.2. Kitų organizacijų nariams, kurias raštu kvietė stovyklos štabas.

3.     50 € visi kiti stovyklautojai. Vienos dienos kaina - 8,5 €

ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį už einamuosius metus, kai iš šeimos vyksta du ir daugiau ŽSO narių – vienam skautui kelialapio kaina 17,5 Eur, registruojantis iki liepos 9 d.

Nuo 2017 m. liepos 23 d., atsisakius dalyvauti stovykloje, sumokėtas kelialapio mokestis negrąžinamas.

 

Atvykimas į stovyklą

Atvykimas į stovyklą 2017 m. liepos 23 d. nuo 1000iki 1200 val.

Stovyklos dalyviai į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.

 

Išvykimas iš stovyklos

Iš stovyklos išvykstama 2017 m. liepos 29 d. nuo 1200 iki 1400 val.

Stovyklos dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu transportu. Už nepilnamečių stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.

 

Stovyklos vadovų atsakomybė, pareigos, teisės

Stovyklos vadovai atsako:

1. Už stovyklautojo priežiūrą stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir išvyksta iš jos).

2. Už stovyklautojo maitinimą: pusryčiai, pietūs, vakarienė.

3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl: saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.

4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.

 

Stovyklos vadovybė neatsako:

1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt.

2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų. Už sveikatos sutrikdymo, higienos, maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako LR įstatymų numatyta tvarka.


Stovyklos vadovų pareigos:

1. Gerbti stovyklautojus.

2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.

3. Nesikeikti.

4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautoju.

5. Atvykus į stovyklą, paskambinus telefonu suteikti tėvams / globėjams visą pageidaujamą informaciją apie jų vaiką.

6. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.


Stovyklos vadovų teisės:

1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius nurodymus stovyklautojui.

2. Duoti stovyklautojui sportines užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.

3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo iš stovyklos priima stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą nedelsiant telefonu informuojami tėvai.

4. Neatsižvelgti į stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms ir skautiškai ideologijai.

5. Kilus įtarimui dėl neleistinų produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo – atlikti stovyklautojo daiktų patikrinimą.


Stovyklautojo atsakomybė:

1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti smurto.

2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.

3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios.

4. Nesikeikti.

5. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.

6. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.

7. Neinformavus stovyklos viršininko, neišvykti iš stovyklos.

8.  Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 2 priede.

9. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius maisto produktus.


Stovyklautojo tėvų / globėjų atsakomybė:

1, Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą (1 priedas).

2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas iš stovyklos“.

3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl  nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu, pašalinamas iš stovyklos.

4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš stovyklos informuoti stovyklos viršininką.


                                      

  Informacija                       1 priedas                        2 priedas
       apie stovyklą

Ar jums patinka ši naujiena?

bull Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti vartotojai!

 • Jeigu esate užsiregistrave sistemoje, prašome prisijungti
 • Jeigu esate neužsiregistravę, tai galite padaryti dabar: Registracija
Ieškoti

2017 Rugsėjis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

2017–2018 metų veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Užpildymo pavyzdys