Vyresniųjų skautų būreliai

„Lokio“ skautų vyčių būrelis

Pirmininkas sk. vytis br. Gediminas Krūmas

tel.: +370 655 60878
valkatas@gmail.com
Būrelio el. paštas: lokiosvburelis@gmail.com

Jono Kuprionio skautų vyčių būrelis

Pirmininkas sktn. sk. vytis br. Andrius Byčius

tel.: +370 620 38144
Būrelio el. paštas: j.kuprioniosvburelis@gmail.com

„Saulės“ vyresniųjų skaučių būrelis

Pirmininkė sktn. vyresn. sk. s. Asta Sakaitė

tel.: +370 611 18909
sakaite.asta@gmail.com

„Šatrijos“ vyresniųjų skaučių būrelis

Pirmininkė vyresn. sk. s. Santa Norkienė

tel.: +370 646 59014
s.driezyte@gmail.com
Būrelio el. paštas: satrijos_vyresn_sk_burelis@googlegroups.com