Naujienos

Jaunesniųjų skautų stovykla „Vilkas džiunglėse’24”

Kviečiame jaunesniuosius skautus ir vėl pasinerti į džiunglių gyventojų nuotykius!
Jei nori nuotykio, išbandymų – atvyk. Jei tai tavo pirmoji stovykla – mes taip pat tavęs laukiame. Tikras skautiškas gyvenimas su smagybėmis: žaidimai, komandinės veiklos, naujos pažintys, skautiškų įgūdžių tobulinimas, specialybės ir kitos veiklos laukia tavęs šioje stovykloje.

Stovyklos data: 2024 m. birželio 27 –  30 dienomis.
Stovyklos vieta: Dingailių kaimas, Sedos sen., Mažeikių r. sav., netoli Renavo piliakalnio
Vietos koordinatės: 56.239417, 22.074250

Stovyklos viršininkė: 
sktn. vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė 
tel. nr. +370 621 72608;
el. p.: info@zemaitijosskautai.lt 
Stovyklos komendantė:
sktn. vyresn. sk. Jurgita Girdvainienė
tel. nr. +370 602 01057;
el. p.: taryba@zemaitijosskautai.lt

Stovyklos dalyviai: Žemaitijos skautų organizacijos nariai, nuo 8 iki 11 metų, susimokėję nario mokestį už 2024 metus.
Gyvenimo sąlygos:
Gyvenimas gamtos sąlygomis, palapinėse.
Maitinimas – pirmąjį vakarą (ketvirtadienį) maitinimu rūpinasi patys stovyklautojai, vėliau maistą
gamins stovyklos štabas ir patys stovyklautojai.
Prausimasis – įrengtoje prausykloje.

REGISTRACIJA:
Registracija vykdoma iki 2024 m. birželio 16 d. (imtinai).
Registracijos į stovyklą anketa čia: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWvJndEAerb7t9mBcILw34mkjHiIwzs4Aw_NK9zhsf7J_caQ/viewform
Atvykus į stovyklą pateikti tėvelių/globėjų leidimą dalyvauti stovykloje (1 priedas).
Stovyklos dalyvio mokestis: 30 eurų. Mokestis mokamas bankiniu pavedimu, informaciją apie mokėjimą gausite užpildę registracijos anketą.
Dalyvio mokestis negrąžinamas, atšaukus registraciją po birželio 22 d.

Atvykimas į stovyklą:
Atvykimas į stovyklą  2024 m. birželio 27 d. nuo 18:30 iki 19:30 val.
Stovyklos dalyviai į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai arba globėjai.

Išvykimas iš stovyklos:
Iš stovyklos išvykstama 2024 m. birželio 30 d.  nuo 11:00 iki 12:00 val.
Stovyklos dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai arba globėjai.

STOVYKLOS VADOVŲ ATSAKOMYBĖ, PAREIGOS, TEISĖS

Stovyklos vadovai atsako:
1. Už stovyklautojo priežiūrą stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir išvyksta iš jos).
2. Už stovyklautojo maitinimą: pusryčiai, pietūs, vakarienė.
3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl: saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.

Stovyklos vadovybė neatsako:
1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį stovyklautojo turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt.
2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų. Už sveikatos sutrikdymą, higienos, maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

Stovyklos vadovų pareigos:
1. Gerbti stovyklautojus.
2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.
3. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautoju.
4. Atvykus į stovyklą, paskambinus telefonu suteikti tėvams/globėjams visą pageidaujamą informaciją apie jų vaiką.
5. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.

Stovyklos vadovų teisės:
1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius nurodymus stovyklautojui.
2. Duoti stovyklautojui sportines užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.
3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo iš stovyklos priima stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą nedelsiant telefonu  informuojami tėvai.
4. Neatsižvelgti į stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms ir skautiškai ideologijai.
5. Kilus įtarimui dėl neleistinų produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo – atlikti stovyklautojo daiktų patikrinimą.

Stovyklautojo atsakomybė:
1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti smurto, nesikeikti.
2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.
3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios.
4. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.
5. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.
6. Neinformavus stovyklos viršininko, neišvykti iš stovyklos.
7. Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 2 priede.
8. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius maisto produktus.

Stovyklautojo tėvų / globėjų atsakomybė:
1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą.
2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas iš stovyklos“.
3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu, pašalinamas iš stovyklos.
4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš stovyklos informuoti stovyklos viršininką.
5. Atvykimą į stovyklą (jai nepasibaigus) iš anksto suderinti su stovyklos komendantu.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *