Naujienos

Stovykla „Legenda atgimsta’24“

Jei turėtum laiko mašiną, į kuriuos laikus norėtum nukeliauti? Ar ne smagu būtų sudalyvauti Mafekingo mūšyje, kur tau vadovautų pats skautų įkūrėjas Robertas Baden-Povelis? O gal tave labiau domina, kaip gyveno mūsų protėviai lietuviai? Keliavimo laiku galimybė nuo senų laikų įaudrina žmogaus fantaziją. Lengvai pasiekiama gausybė rašytinės, vaizdo informacijos apie tai, kas vyko praeityje, mus dalinai supažindina ir leidžia pabandyti suprasti tuos laikmečius ir įvykius.  O kas, jei galimybė pasinaudoti laiko mašina vis dar yra?

Šios stovyklos organizatoriai įkvėpti kadaise vykusių „Indėnijadų“ ir kitų panašios tematikos stovyklų siūlo tau dabar pasižymėtiraudonai liepos pirmą savaitę ir kartu su kitais skautais nusikelti į viduramžių laikus, kur susipina baltų genčių, kryžiuočių ordino ir vikingų interesai. Teatralizuota stovykla „Legenda atgimsta“ nesiekia atkartoti istorijos. Stovykla apie istoriją, kuri galėtų iš tikrųjų pasikeisti, jei kažkas priimtų kitokius sprendimus, o tų sprendimų priėmėju galėsi būti TU. Ir tai nėra skambi frazė, nes būtent nuo dalyvių sprendimo priklausys, kaip toliau vystysis stovyklos dienotvarkė.

Teatralizuota stovykla „Legenda atgimsta“ išsiskirs neįprastu skautams stovyklavimo stiliumi, ritmu ir struktūra. Bus daug naujo, tačiau garantuojame, jog tikrai prireiks per patyrimo laipsnių programą įgytų žinių bei įgūdžių, o svarbiausia – didžiausia, neįkainojama ir ateity labai naudinga įgyta komandinio darbo patirtis pasitarnaus kuriant sėkmingą skilties veiklą draugovėje.

Bendroji informacija
Data: 2024-06-30 ÷ 2024-07-06
Vieta: Renavas, Mažeikių r. sav.
Pradžia: 2024-06-30 9:30
Pabaiga: 2024-07-06 11:00
Dalyviai:             

 • Žemaitijos skautų organizacijos nariai. (Nuo III skauto patyrimo laipsnio)
 • Skautai iš kitų skautiškų organizacijų
 • Norintys susipažinti su skautų veikla, nuo 12 m. (se skautai gali dalyvauti tik tuo atveju, jei gyvenamoji vieta sutampa su ŽSO veiklos teritorija: Kretinga, Seda, Mažeikiai, Šiauliai)

Kelialapio kaina: 35 Eur.

 • Papildomos reikalingos lėšos stovyklos įgyvendinimui gaunamos iš veiklos finansavimo projektų.
 • Stovyklos dalyviai, gali prisidėti prie stovyklos sumokėdami didesnį kelialapio mokestį.

Registracija
iki 2023-06-21 d. užpildyti internetinę registracijos formą: https://forms.gle/jpSZKMcHWaEqhquT6

Pasibaigus registracijos laikui – registracijos nuoroda taps neaktyvi.

– Užpildžius anketą, gausite informaciją dėl dalyvio kelialapio apmokėjimo (registracijos anketoje nurodytu el. p. adresu)
– Atlikus apmokėjimą, el. paštu gausite registracijos patvirtinimą. Su registracijos patvirtinimu, taip pat bus atsiųstas dalyviui reikalingų daiktų sąrašas.
– Nebegalint dalyvauti stovykloje reikia informuoti Andrių Byčių telefonu (862038144) arba el. paštu mokymai@zemaitijosskautai.lt.
– Nuo 2024-06-26 sumokėtas kelialapio mokestis nebegrąžinamas.

Atvykimas į stovyklą

 • Atvykstama 2024-06-30 nuo 9:30 iki 10:30 val.
 • Atvykimo vieta – prie Renavo dvaro esanti automobilių statymo aikštelė
  (aikštelės koordinatės: 56.22847342663823, 22.05895052315232 )
 • Nepilnamečių stovyklautojų atvykimu rūpinasi stovyklautojų tėvai/globėjai.
 • Į stovyklą dalyviai turi atvykti rimtai pavalgę ir pailsėję.

Išvykimas iš stovyklos

 • Išvykstama 2024-07-06 nuo 10:00 iki 11:00 val.
 • Išvykimo vieta – prie Renavo dvaro esanti automobilių statymo aikštelė.
 • Nepilnamečių stovyklautojų išvykimu rūpinasi stovyklautojų tėvai/globėjai.

Stovyklos aprašas

Stovyklos tikslai

 • Lavinti praktinius stovyklavimo ir komandinio darbo įgūdžius.
 • Stiprinti Žemaitijos skautų organizacijos bendradarbiavimą su kitomis skautiškomis organizacijomis.
 • Viešinti Žemaitijos skautų organizacijos veiklą, sudarant galimybę ne organizacijos nariams dalyvauti stovykloje.

Stovyklos organizatoriai

 • Žemaitijos skautų organizacija. Vingio g. 14, Užežerės k. Mažeikių r. sav., įm. k. 193025116
 • Stovyklos vadovai:
 • Sktn. sk. vytis Andrius Byčius
 • Sktn. sk. vytis Viktoras Jakimavičius
 • Vyresn. sk. Greta Bružaitė
 • Sktn. sk. vytis Tomas Kleinauskas
 • Pat. sk. Emilija Paužuolytė
 • Kontaktinis asmuo dėl klausimų, susijusių su šia stovykla: sktn. sk. vytis Andrius Byčius
  tel. nr. 862038144 el.p. mokymai@zemaitijosskautai.lt (stovyklos metu pasiekiamas tik telefonu).

Stovyklavietė ir gyvenimo sąlygos

 • Stovykla vyks gamtoje, 15 ha plote, prie Varduvos upės.
 • Stovyklautojai gyvens pagal skautiškas stovyklavimo tradicijas. Su vadovų priežiūra stovyklautojai patys pasistatys pastogę, įsirengs gultus, miegos miegmaišyje, gaminsis maistą ant laužo.
 • Maisto produktus ir geriamą vandenį tieks stovyklos organizatorus.

Stovyklos dienotvarkė ir programa

 • Stovykla „Legenda atgimsta“ – teatralizuota stovykla jaunimui apie mūsų krašte viduramžiais vykusius įvykius. Stovyklos dalyviai turės įsijausti į atitinkamą rolę/personažą; su kitais stovyklautojais priimti sprendimus, juos įgyvendinti, kad pasiektų atstovaujamos grupės tikslus.
 • Detali stovyklos programa neskelbiama.
 • Stovykloje bus daug aktyvios veiklos, naktinių žaidimų.
 • Stovyklos dienotvarkė kintanti. Dienos režimas priklausys nuo pačių stovyklautojų priimtų sprendimų. Stovyklos organizatorius sieks užtikrinti reikalingą poilsio trukmę.

Stovyklos organizatoriaus pareigos

 • Suorganizuoti stovyklą „Legenda atgimsta“ šiame apraše nurodytu laiku.
 • Stovyklos metu užtikrinti stovyklos dalyvių saugumą ir sveikatą.
 • Įgyvendinti stovyklos tikslus.
 • Suteikti stovyklos dalyviams, stovyklos dalyvių tėvams/globėjams visą aktualią informaciją, susijusią su šia stovykla.
 • Ginčus su stovyklautojais ar jų tėvais/globėjais spręsti bendru sutarimu, jei nepavyksta susitarti – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Stovyklos organizatoriaus teisės

 • Riboti stovyklos dalyvių skaičių. Didžiausias stovyklos dalyvių skaičius – 60.
 • Neleisti dalyvauti stovykloje, jeigu:
  – Stovyklos dalyvis neatitinka stovyklos dalyvio kriterijų.
  – Nurodytu laiku neužsiregistruota, neapmokėtas stovyklos dalyvio kelialapis.
 • Stovyklos organizatorius negali užtikrinti saugos ir sveikatos dėl pačio stovyklos dalyvio turimų fizinės veiklos ribojimų, specialios priežiūros poreikio. Užpildžius anketą, esant poreikiui, stovyklos organizatorius susisieks tiesiogiai ir abipusiai įvertins galimybę dalyvauti stovykloje.
 • Riboti naudojimosi telefonu laiką.
 • Stovyklos tvarkai užtikrinti, naudoti šias prevencines priemones:
  – Disciplina.
  – Asmeninis pokalbis su stovyklautoju.
  – Sportiniai užsiėmimai.
 • Pašalinti stovyklos dalyvį iš stovyklos, jei stovyklautojo elgesys daro žalą kitiems stovyklautojams, neklausoma vadovų nurodymų.

Stovyklos dalyvio pareigos

 • Atsivežti visus daiktus, kurie pateikti daiktų sąraše, kuris bus atsiųstaa po sėkmingos registracijos.
 • Vykdyti stovyklos vadovų nurodymus.
 • Pagarbiai elgtis su stovyklos vadovais ir kitais stovyklautojais.
 • Savavališkai nepalikti stovyklos teritorijos, neužsiiminėti saviveikla.
 • Aktyviai įsitraukti į stovyklos programą.
 • Saugoti savo ir kitų stovyklos dalyvių sveikatą.
 • Saugiai naudotis įrankiais (peilis, kirvis, pjūklas).
 • Nežaisti su ugnimi.
 • Rūpintis asmenine higiena: praustis, išsiplauti švariai indus.
 • Į stovyklą atvykti ir iš jos išvykti nurodytu laiku.

Stovyklos dalyvio teisės

 • Stovyklos vadovams išreikšti asmeninius pageidavimus dėl poilsio, maisto stovyklos metu.
 • Išvykti iš stovyklos jai dar nesibaigus.

Stovyklos dalyvio tėvų/globėjų pareigos

 • Atvežti vaiką į stovyklą nurodytu metu. Jei to negalima padaryti – apie tai pranešti.
 • Pasiimti vaiką iš stovyklos nurodytu metu. Jei to negalima padaryti – vaiką iš stovyklos pasiimti jai dar nesibaigus.
 • Pateikti teisingą informaciją apie vaiką pildant stovyklos dalyvio registracijos anketą.
 • Pasiimti vaiką iš stovyklos, jei stovyklos organizatorius priima sprendimą dėl pašalinimo iš stovyklos.

Stovyklos dalyvio tėvų/globėjų teisės

 • Gauti visa aktualią informaciją apie stovyklą.
 • Susisiekti su vadovu ir teirautis informacijos apie tai, kaip sekasi vaikui.
 • Ginčus su stovyklos organizatoriumi stengtis spręsti bendru sutarimu, jei nepavyksta susitarti – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Stovyklos organizatorius viliasi, kad stovyklos dalyvio tėvai/globėjai:

 • Susipažino su stovyklos informacija.
 • Išsiaiškino šios stovyklos ypatumus.
 • Supranta, jog stovykla vyksta gamtoje, tad vabzdžių įgėlimai, erkių įsisiurbimai nėra išvengiami.
 • Supranta, jog stovykla vyksta pagal skautų stovyklavimo tradicijas. Stovykloje buičiai įsirengti bus naudojamasi įrankiais (peilis, kirvis, pjūklas), kuriami laužai, gaminamas maistas ant laužo. Smulkūs, ilgalaikių pasekmių nesukeliantys stovyklos dalyvio susižeidimai – nelaikomi ginčo objektu tarp stovyklos organizatoriaus ir stovyklos dalyvio tėvų/globėjų.
 • Supranta, jog stovykloje galimos netyčinės traumos užsiėmimų metu: paslysti, nugriūti, atsitrenkti ir pan. Stovyklos organizatorius rekomenduoja tėvams/globėjams pasirūpinti vaiko sveikatos draudimu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *