Apie mus : : Bendra informacija

Jaunesni?j? skaut? ?statai

JAUNESNI?J? SKAUT? ?STATAI 1. Jaunesnysis skautas stengiasi b?ti geras. 2. Jaunesnysis skautas pirmiau galvoja apie kitus. 3. Jaunesnysis skautas klauso vadov?.

Organizacijos istorija

Svarbiausi SO k?rimosi faktai: 1923 m. balandio 20 d. Maeikiuose ?kurti skautai. 1988 m., prie atgaunant nepriklausomyb?, skautus Maeikiuose prad?jo burti Art?ras Vinevskis (g. 1967 ). Vieni pirm?j? buvo: Arenijus Jackus, Arvydas Lymantas, Giedrius Maeika ir kt. 1989 m. balandio 20 d. Maeikiuose atkurtas...

Valdyba

Vyriausioji skautinink? sktn. vyresn. sk. Dovil? By?ien? tel.: +370 698 10986vyr.skautininkas@zemaitijosskautai.lt Taryba Tarybos pirminink? vyresn....

Organizacijos veikla

SO - nevyriausybin?, visuomenin? jaunimo organizacija, kurios veikla pagr?sta skaut? ?k?r?jo angl? lordo Roberto-Baden Powellio suformuotais principais, ?statais, ideologija. Mes, skautai, inome, kad jaunuolius, o ypa? judrius, nuotyki? iekan?ius berniukus ir mergaites patraukia ir tuo pa?iu aukl?ja ygiai, ikylos, stovyklos, tai ,...

Atributika, enklai

Skydeliai:   Skaut? skydelis   Skau?i? skydelis ...

Bendra informacija

emaitijos skaut? organizacija  emaitijos regione veikianti visuomenin?, nepolitin?, savanorika, neformalaus ugdymo organizacija, savo veikl? vykdanti pagal skaut? ?k?r?jo Roberto Baden Powellio suformuot? skaut? ideologij?. Atvira ir k?rybinga, savo isikeltus tikslus ir udavinius ?gyvendinanti, su kitomis vaik? ir jaunimo...

SO laikratis

Parsisi?sti emaitijos skaut? organizacijos laikrat? Ruoda: Laikratis Nr. 1, 2011 pavasaris Laikratis Nr. 2, 2011 vasara

Skaut? ?statai

SKAUT? ?STATAI 1. Skautas atviras ir laikosi savo odio  Skautas turi ?sisamoninti, kad melas yra didel? mogaus blogyb?. Niekas kult?ringam pasaulyje negerbia melagi? ir niekuomet jais nepasitiki. Melas alingas ne tik sau pa?iam, bet ir visuomenei. Skautas, dav?s ?od?, privalo j? b?tinai ites?ti.   2. Skautas...

Skaut? ?sakymai

SKAUT? ?SAKYMAI Skaut? ?sakymai, kaip ir ?statai, yra perduoti R. Baden Powelio. ?statymai n?ra dar deimt atskir? ?sak?. Visi jie seka i ?stat? ir papildo juos. ?sakymuose tiesiog parykinama tai kas svarbu ir k? reikt? iskirti. Skaut? ?sakymai yra ie: 1. Nieko nelauk i kito, bet visada duok pats k? gali 2. Gyvenk...

Ieškoti

2017 Lapkritis

Pr

A

T

K

Pe

Š

S

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

2017-2018 met? veiklos planas
Specialybės
Mokymų skyrius
Draugas.Pagalba
Lokio letenos mokymai
ŽS0 metraščiai
Traukinių tvarkaraščiai

Autobusų tvarkaraščiai
Traukinių ir autobusų tvarkarašiai

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA
Buveinės adresas: Vingio g. 14, Sedos sen., Mažeikių r. sav.
Įmonės kodas: 193025116
     
 
                                                            
 Kaip skirti 1 arba 2  proc.?                       
Upildymo pavyzdys