PARAMA

Kviečiame paremti mus ir dėkojame, kad prisidedate prie geresnės Lietuvos kūrimo.

Parama pavedimu į sąskaitą

Gavėjas: Žemaitijos skautų organizacija
Įmonės kodas: 
193025116
Sąskaitos numeris: 
LT10 7044 0600 0000 5253

Parama skiriant 1.2% nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Kaip skirti 1.2 proc.

AČIŪ

Žemaitijos skautų organizacija yra labai dėkinga savo partneriams ir rėmėjams – be jūsų mes nebūtume tokie, kokie esame. Ačiū jums už palaikymą ir pagalbą!

Žemaitijos skautų organizacijos Valdyba

Rėmėjai:

Partneriai:

Rėmėjai

Partneriai