UGDYMO PROGRAMOS - Žemaitijos skautų organizacija

UGDYMO PROGRAMOS

Jaunesn. sk. pasiekimai – I 2017

Jaunesn. sk. pasiekimai – II 2017

Jaunesn. sk. pasiekimai – III 2017

UGDYMO PROGRAMA 2018

Jaunesniojo skauto įžodis: „Pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų įstatus ir kasdien padaryti gerąjį darbelį“.

Skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus“;

Patyrusio skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui, vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus bei būti pavyzdžiu
jaunesniam skautui“;

Skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei“.