UGDYMO PROGRAMOS

J. Skautės I amžiaus tarpsnio knyga

J. Skauto I amžiaus tarpsnio knyga

J. Skautės II amžiaus tarpsnio knyga

J. Skauto II amžiaus tarpsnio knyga

J. Skautės III amžiaus tarpsnio knyga

J. Skauto III amžiaus tarpsnio knyga

Sk. patyrimo laipsnių programos

Pat. sk. patyrimo laipsnių programos

Vadovų ugdymo programos aprašas

Vadovų patyrimo laipsnių programa

Jaunesniojo skauto įžodis: „Pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų įstatus ir kasdien padaryti gerąjį darbelį“.

Skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus“;

Patyrusio skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui, vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus bei būti pavyzdžiu
jaunesniam skautui“;

Skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei“.