SPECIALYBĖS - Žemaitijos skautų organizacija

SPECIALYBĖS

Specialybių sistema ir vizija

Specialybė – tai papildoma veikla skautaujant, kurios tikslas yra įgyti ar pagilinti pasirinktos srities teorines ir praktines žinias bei ugdyti kūrybiškumą. Kiekvienas Žemaitijos skautų organizacijos narys (toliau – skautas) gali įgyti specialybę atlikdamas specialybės reikalavimuose (specialybės tinklelyje) nurodytas užduotis.

Atkreiptinas dėmesys, kad specialybės reikalavimai formuojami laipsniškai – skautas įgyja tos pačios rūšies žinių ir įgūdžių, tačiau skiriasi jų sudėtingumo lygis (I lygis, II lygis, III lygis). Būtina sąlyga specialybei įgyti – skautas, norintis iš karto įgyti II ar III lygio specialybę, turi būti atlikęs ir I lygio bei II lygio užduotis.

Šios, pirmosios, specialybės bus pagrindas kuriamai visai specialybių sistemai. Susidarius kelioms giminiškoms specialybėms, jos, vadovaujantis skėtine sistema, pagal savo pobūdį bus sujungiamos į vieną grupę – skėtį (pavyzdžiui, siuvėjo, mezgėjo, pynėjo, nerėjo specialybės sudarys rankdarbių specialybių skėtį).

Kartu su specialybių tinkleliu skautui, norinčiam įgyti specialybę, bus įteikiama išsami metodinė medžiaga, kuri padės skautui tiek savarankiškai, tiek su specialybės žinovu ar jo įgalioto asmens pagalba įgyti žinių pasirinktoje srityje.

Skauto, norinčio įgyti specialybę, galutinis vertinimas priklausys ne tik nuo sugebėjimo įvykdyti užduotis, nurodytas specialybės tinklelyje, tačiau ir nuo skauto kūrybiškumo. Gebėjimai bus vertinami lanksčiai.

Nori mokytis specialybių? Spausk čia!

Specialybių ekspertai ir ambasadoriai

Pirmaisiais metais, norintys įgyti pasirinktą specialybę skautai turės kreiptis į specialybės ekspertą (specialybės kūrėją) ARBA specialybės ambasadorių. Skautas, įgyjęs II ar III lygio specialybę pasirinktoje srityje įsipareigos padėti kitam skautui įgyti specialybę – taps specialybės ambasadoriumi. Specialybių sistemai įsibėgėjus, skautų įgytus įgūdžius turės teisę tikrinti aukščiausią, III lygio specialybės ženklelį įgyjęs skautas. Taip palaipsniui bus ugdomi jaunieji specialybės žinovai, kurie užbaigę specialybės programą, turės teisę instruktuoti skautus (plačiąja prase), norinčius įgyti kokrečią specialybę.

Specialybių koordinatorė – sktn. vyresn. sk. Asta Sakaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)

Kilus klausimams kreiptis: el. p. sakaite.asta@gmail.com

Specialybių ekspertai ir ambasadoriai

Meteorologo specialybė

 • Ekspertė vyresn. sk. Gintarė Slavinkskienė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 615 45792, el. p. gintare.p5@gmail.com
 • Ekspertė sktn. vyresn. sk. Virginija Katkuvienė (Medeinos drgv., „Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 615 76799, el. p. virginija.plinkses@gmail.com

Ambasadoriai:
– pat. sk. Rosita Urnikytė (II lygio) (Vydūno drgv.)
– sk. Rokas Jagminas (II lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Augustė Šilinskytė (II lygio) (Žemynos drgv.)
– Dominykas Vaidyla (II lygio) (Žemynos drgv.)
– Paulina Nabažaitė (II lygio) (Žemynos drgv.)
– Ramunė Dulinskytė (II lygio) (Žemynos drgv.)
– Smiltė Beresnevičiūtė (II lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Ingrid Guerrero (I lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Laisvūnė Šimonytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– Saulė Šimonytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– Vytenis Bružas (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– Ernesta Buivydaitė (I lygio) (Žemynos drgv.)

Keliautojo specialybė

Ambasadoriai:
– vyresn. sk. Eglė Katkutė (II lygio) („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
– pat. sk. Rokas Budrys (II lygio) (Lokio sk. vyčių būrelis)
– sk. Rugilė Giniotytė (II lygio) (Šv. Pranciškaus drgv.)
– pat. sk. Tadas Rudokas (I lygio) (Jono Kuprionio sk. vyčių būrelis)
– sktn. vyresn. sk. Ilona Jasaitienė (I lygio) (Šatrijos vyresn. sk. būrelis, Vydūno drgv.)
– pat. sk. Justė Myslovskytė (I lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Grantas Kleinauskas (I lygio) (Medeinos drgv.)
– sk. Mantilė Mažeikaitė (I lygio) (Žemynos drgv.)
– Ignas Goštautas (I lygio) (Baltosios ilties gauja)
– pat. sk. Greta Bružaitė (I lygio) (Šatrijos vyresn. sk. būrelis, Baltosios ilties gauja, Šv. Jurgio drgv.)
– sk. Laisvūnė Šimonytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– sk. Gintaras Brazdeikis (I lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Vaida Vaitkutė (I lygio) (Žemynos drgv.)
– pat. sk. Enrika Pakulnevičiūtė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– pat. sk. Emilija Plungytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)

Pionerijos specialybė

 • Ekspertė sktn. vyresn. sk. Asta Sakaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 611 18909, el. p. sakaite.asta@gmail.com
 • Ekspertė vyresn. sk. Rita Ražauskaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  el. p. rita.razauskaite@gmail.com
 • Ekspertė vyresn sk. Eglė Katkutė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 612 24566, el. p. eka.488@gmail.com
 • Ekspertė pat. sk. Julita Petruninaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 609 19656‬, el. p. julita.petruninaite@gmail.com
 • Ekspertė vyresn. sk. Kristina Rudokaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis, Šv. Jurgio drgv.)
  tel. +370 621 10131‬, el. p. krist.rudokaite@gmail.com

Ambasadoriai:
– pat. sk. Ieva Šukytė (II lygio) (Perkūno drgv.)
– pat. sk. Domantas Dacys (II lygio) (Medeinos drgv.)
– pat. sk. Tadas Rudokas (II lygio) (Jono Kuprionio sk. vyčių būrelis)
– pat. sk. Egidijus Čemalonskas (II lygio) (Jono Kuprionio sk. vyčių būrelis)
– pat. sk. Viktoras Jakimavičius (I lygio) (Žemynos drgv.)
– pat. sk. Gintaras Giniotis (I lygio) (Šv. Pranciškaus drgv.)
– Renaldas Sobutas (I lygio) (Žemynos draugovė)
– Ignas Paužuolis (I lygio) (Baltosios ilties gauja)
– Marija Grigaliūnaitė (I lygio) (Baltosios ilties gauja)
– Viktorija Jokubaitytė (I lygio) (Baltosios ilties gauja)
– Nedas Būta (I lygio) (Žemynos drgv.)

Adatos meistro (siuvėjo) specialybė

 • Ekspertė vyresn. sk. Agnė Ančaitė-Kovalenkienė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 614 15916, el. p. agne.ancaite@gmail.com
 • Eksperė vyresn. sk. Brigita Beniušytė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 607 26530, el. p. brigitabeniusyte@gmail.com
 • Eksperė vyresn. sk. Vykinta Zeleckytė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 603 12904, el. p. vykinta.zeleckyte@gmail.com
 • Eksperė vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 621 72608, el. p. a.rackauskaite@gmail.com

Ambasadoriai:
– pat. sk. Deima Jokubaitytė (II lygio) („Saulės“ vyresn. sk. būrelis, Šv. Jurgio drgv.)
– s. Gabija Plungytė (II lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– pat. sk. Austėja Šimkutė (I lygio) (Šatrijos vyresn. sk. būrelis)
– pat. sk. Rosita Urnikytė (I lygio) (Vydūno drgv.)
– sk. Agnė Paulauskaitė (I lygio) (Vydūno drgv.)
– s. Laura Šilinskaitė (I lygio) (Šv. Pranciškaus drgv.)
– sk. Laisvūnė Šimonytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)

Pirmosios pagalbos specialybė

Ambasadoriai:
– Urtė Ivanovaitė (II lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– sk. Goda Zarambaitė (II lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Rugilė Šimkutė (II lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Julius Jonušis (II lygio) (Žemynos drgv.)
– Viltė Paulauskaitė (II lygio) (Vydūno drgv.)
– pat. sk. Greta Bružaitė (I lygio) (Šatrijos vyresn. sk. būrelis, Baltosios ilties gauja, Šv. Jurgio drgv.)
– pat. sk. Rosita Urnikytė (I lygio) (Vydūno drgv.)
– sktn. vyresn. sk. Ilona Jasaitienė (I lygio) (Šatrijos vyresn. sk. būrelis, Vydūno drgv.)
– sk. Rokas Jagminas (I lygio) (Žemynos drgv.)
– pat. sk. Eidmantė Lileikytė (I lygio) (Šv. Pranciškaus drgv.)
– Milda Simonavičiūtė (I lygio) (Vydūno drgv.)
– Nedas Būta (I lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Agnė Vaitkutė (I lygio) (Medeinos drgv.)
– pat. sk. Emilija Plungytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– Emilija Čepaitė (I lygio)
– pat. sk. Emilija Paužuolytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– Rugilė Baišaitė (I lygio)
– Gražvilė Zujūtė (I lygio) (Žemynos drgv.)
– Paulina Nabažaitė (I lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Rafaelis Guerrero (I lygio) (Žemynos drgv.)
– Elvinas Karakauskas (I lygio) (Žemynos drgv.)
– sk. Augustė Šilinskytė (I lygio) (Žemynos drgv.)

Žaidimų meistro specialybė

Ambasadoriai:
– pat. sk. Emilija Gulbinaitė (II lygio) („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
– pat. sk. Ingrida Katkutė (I lygio) (Medeinos drgv.)
– sk. Mileta Abartaitė (I lygio) (Perkūno drgv.)
– sk. Rimgailė Urbonaitė (I lygio) (Perkūno drgv.)
– Nedas Mikaitis (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– Osvaldas Mikalauskas (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– Viltė Vainauskaitė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)

Pėdsekio specialybė

 • Ekspertė vyresn sk. Eglė Katkutė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 612 24566, el. p. eka.488@gmail.com

Ambasadoriai:
– Saida Spulginaitė (II lygio) (Perkūno drgv.)
– Evelina Kontrimaitė (I lygio) (Medeinos drgv.)
– Vilija Terminaitė (I lygio) (Perkūno drgv.)
– Saulė Šimonytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
– sk. Evelina Martinkutė (Medeinos drgv.)

Specialybės

Meteorologo specialybė

Specialybės tikslai:

 • Gebėjimų prognozuoti orą iš gamtos reiškinių, augalų, vabzdžių, meteorologinių prietaisų įgijimas ir žinių gilinimas
 • Pastabumo, savarankiškumo, gebėjimo analizuoti ir daryti išvadas ugdymas
 • Sąmoningumo oro taršos aspektu ugdymas
Keliautojo specialybė

Specialybės tikslai:

 • Savo gimtojo krašto pažinimas
 • Susipažinimas su saugaus eismo taisyklėmis, keliautojo etika, higiena
 • Sugebėjimo vadovautis gamtos ženklais iškylos/žygio metu ugdymas
Pionerijos specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie medieną ir skautiškus statinius įgyjimas (gilinimas)
 • Išmanumo, tvirtumo, praktiškumo, komandinio darbo ugdymas
 • Gebėjimas pritaikyti ir perduoti įgytas žinias ugdymas
Adatos meistro (siuvėjo) specialybė

(atnaujinta 2017-07-18)

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie audinius, siuvimą, tautinį kostiumą įgyjimas (gilinimas)
 • Kruopštumo, kantrybės ugdymas
 • Gebėjimas pritaikyti ir perduoti įgytas žinias
Pirmosios pagalbos specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie pirmąją pagalbą ir jos suteikimo įgijimas (gilinimas)
 • Pagrindinių susižeidimų žinojimas ir mokėjimas tinkamai suteikti pirmąją pagalbą
 • Ūmių būklių (ligų) žinojimas ir gebėjimas tinkamai suteikti pirmąją pagalbą
 • Mokėjimas praktiškai pritaikyti įgytas žinias praktikoje ir mokėti susigaudyti pavojingose situacijose
Žaidimo meistro specialybė

Specialybės tikslai:

 • Atsakomybės jausmo ir lyderystės ugdymas
 • Išmanymo, kaip parinkti žaidimus esant skirtingoms grupėms ir aplinkybėms, ugdymas
 • Sugebėjimo parinkti tinkamą vietą žaidimui ir saugaus jų vedimo ugdymas
Pėdsekio specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie gyvūnų pėdsakus, judėjimo būdus bei veiklos žymes įgijimas
 • Pastabumo, išmanumo, gebėjimo analizuoti ir daryti išvadas ugdymas
 • Gebėjimo pritaikyti ir perduoti įgytas žinias ugdymas

Nori mokytis specialybių? Spausk čia!