SPECIALYBĖS

Specialybių sistema ir vizija

Specialybė – tai papildoma veikla skautaujant, kurios tikslas yra įgyti ar pagilinti pasirinktos srities teorines ir praktines žinias bei ugdyti kūrybiškumą. Kiekvienas Žemaitijos skautų organizacijos narys (toliau – skautas) gali įgyti specialybę atlikdamas specialybės reikalavimuose (specialybės tinklelyje) nurodytas užduotis.

Atkreiptinas dėmesys, kad specialybės reikalavimai formuojami laipsniškai – skautas įgyja tos pačios rūšies žinių ir įgūdžių, tačiau skiriasi jų sudėtingumo lygis (I lygis, II lygis, III lygis). Būtina sąlyga specialybei įgyti – skautas, norintis iš karto įgyti II ar III lygio specialybę, turi būti atlikęs ir I lygio bei II lygio užduotis.

Šios, pirmosios, specialybės bus pagrindas kuriamai visai specialybių sistemai. Susidarius kelioms giminiškoms specialybėms, jos, vadovaujantis skėtine sistema, pagal savo pobūdį bus sujungiamos į vieną grupę – skėtį (pavyzdžiui, siuvėjo, mezgėjo, pynėjo, nerėjo specialybės sudarys rankdarbių specialybių skėtį).

Kartu su specialybių tinkleliu skautui, norinčiam įgyti specialybę, bus įteikiama išsami metodinė medžiaga, kuri padės skautui tiek savarankiškai, tiek su specialybės žinovu ar jo įgalioto asmens pagalba įgyti žinių pasirinktoje srityje.

Skauto, norinčio įgyti specialybę, galutinis vertinimas priklausys ne tik nuo sugebėjimo įvykdyti užduotis, nurodytas specialybės tinklelyje, tačiau ir nuo skauto kūrybiškumo. Gebėjimai bus vertinami lanksčiai.

Nori mokytis specialybių? Spausk čia!

Specialybių ekspertai ir ambasadoriai

Pirmaisiais metais, norintys įgyti pasirinktą specialybę skautai turės kreiptis į specialybės ekspertą (specialybės kūrėją) ARBA specialybės ambasadorių. Skautas, įgyjęs II ar III lygio specialybę pasirinktoje srityje įsipareigos padėti kitam skautui įgyti specialybę – taps specialybės ambasadoriumi. Specialybių sistemai įsibėgėjus, skautų įgytus įgūdžius turės teisę tikrinti aukščiausią, III lygio specialybės ženklelį įgyjęs skautas. Taip palaipsniui bus ugdomi jaunieji specialybės žinovai, kurie užbaigę specialybės programą, turės teisę instruktuoti skautus (plačiąja prase), norinčius įgyti kokrečią specialybę.

Specialybių koordinatorė – vyresn. sk. Emilija Gulbinaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)

Kilus klausimams kreiptis: el. p. egulbinaite@gmail.com

Specialybių ekspertai

Meteorologo specialybė

 • Ekspertė vyresn. sk. Gintarė Slavinkskienė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 615 45792, el. p. gintare.p5@gmail.com
 • Ekspertė sktn. vyresn. sk. Virginija Katkuvienė (Medeinos drgv., „Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 615 76799, el. p. virginija.plinkses@gmail.com

Keliautojo specialybė

Pionerijos specialybė

 • Ekspertė sktn. vyresn. sk. Asta Sakaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 611 18909, el. p. sakaite.asta@gmail.com
 • Ekspertė vyresn. sk. Rita Ražauskaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  el. p. rita.razauskaite@gmail.com
 • Ekspertė sktn. vyresn sk. Eglė Katkutė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 612 24566, el. p. eka.488@gmail.com
 • Ekspertė vyresn. sk. Julita Petruninaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 609 19656‬, el. p. julita.petruninaite@gmail.com
 • Ekspertė vyresn. sk. Kristina Rudokaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis, Šv. Jurgio drgv.)
  tel. +370 621 10131‬, el. p. krist.rudokaite@gmail.com
 • Eksperė sktn. vyresn. sk. Brigita Beniušytė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 607 26530, el. p. brigitabeniusyte@gmail.com

Adatos meistro (siuvėjo) specialybė

 • Ekspertė vyresn. sk. Agnė Ančaitė-Kovalenkienė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 614 15916, el. p. agne.ancaite@gmail.com
 • Eksperė sktn. vyresn. sk. Brigita Beniušytė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 607 26530, el. p. brigitabeniusyte@gmail.com
 • Eksperė vyresn. sk. Vykinta Zeleckytė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 603 12904, el. p. vykinta.zeleckyte@gmail.com
 • Eksperė sktn. vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 621 72608, el. p. a.rackauskaite@gmail.com

Pirmosios pagalbos specialybė

Žaidimų meistro specialybė

Pėdsekio specialybė

 • Ekspertė sktn. vyresn. sk. Eglė Katkutė („Saulės“ vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 612 24566, el. p. eka.488@gmail.com

Specialybės

Meteorologo specialybė

Specialybės tikslai:

 • Gebėjimų prognozuoti orą iš gamtos reiškinių, augalų, vabzdžių, meteorologinių prietaisų įgijimas ir žinių gilinimas
 • Pastabumo, savarankiškumo, gebėjimo analizuoti ir daryti išvadas ugdymas
 • Sąmoningumo oro taršos aspektu ugdymas
Keliautojo specialybė

Specialybės tikslai:

 • Savo gimtojo krašto pažinimas
 • Susipažinimas su saugaus eismo taisyklėmis, keliautojo etika, higiena
 • Sugebėjimo vadovautis gamtos ženklais iškylos/žygio metu ugdymas
Pionerijos specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie medieną ir skautiškus statinius įgyjimas (gilinimas)
 • Išmanumo, tvirtumo, praktiškumo, komandinio darbo ugdymas
 • Gebėjimas pritaikyti ir perduoti įgytas žinias ugdymas
Adatos meistro (siuvėjo) specialybė

(atnaujinta 2017-07-18)

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie audinius, siuvimą, tautinį kostiumą įgyjimas (gilinimas)
 • Kruopštumo, kantrybės ugdymas
 • Gebėjimas pritaikyti ir perduoti įgytas žinias
Pirmosios pagalbos specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie pirmąją pagalbą ir jos suteikimo įgijimas (gilinimas)
 • Pagrindinių susižeidimų žinojimas ir mokėjimas tinkamai suteikti pirmąją pagalbą
 • Ūmių būklių (ligų) žinojimas ir gebėjimas tinkamai suteikti pirmąją pagalbą
 • Mokėjimas praktiškai pritaikyti įgytas žinias praktikoje ir mokėti susigaudyti pavojingose situacijose
Žaidimo meistro specialybė

Specialybės tikslai:

 • Atsakomybės jausmo ir lyderystės ugdymas
 • Išmanymo, kaip parinkti žaidimus esant skirtingoms grupėms ir aplinkybėms, ugdymas
 • Sugebėjimo parinkti tinkamą vietą žaidimui ir saugaus jų vedimo ugdymas
Pėdsekio specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie gyvūnų pėdsakus, judėjimo būdus bei veiklos žymes įgijimas
 • Pastabumo, išmanumo, gebėjimo analizuoti ir daryti išvadas ugdymas
 • Gebėjimo pritaikyti ir perduoti įgytas žinias ugdymas

Nori mokytis specialybių? Spausk čia!