SPECIALYBĖS • Žemaitijos skautų organizacija

SPECIALYBĖS

SPECIALYBIŲ SISTEMA IR VIZIJA

Specialybė – tai papildoma veikla skautaujant, kurios tikslas yra įgyti ar pagilinti pasirinktos srities teorines ir praktines žinias bei ugdyti kūrybiškumą. Kiekvienas Žemaitijos skautų organizacijos narys (toliau – skautas) gali įgyti specialybę atlikdamas specialybės reikalavimuose (specialybės tinklelyje) nurodytas užduotis.

Atkreiptinas dėmesys, kad specialybės reikalavimai formuojami laipsniškai – skautas įgyja tos pačios rūšies žinių ir įgūdžių, tačiau skiriasi jų sudėtingumo lygis (I lygis, II lygis, III lygis). Būtina sąlyga specialybei įgyti – skautas, norintis iš karto įgyti II ar III lygio specialybę, turi būti atlikęs ir I lygio bei II lygio užduotis.

Šios, pirmosios, specialybės bus pagrindas kuriamai visai specialybių sistemai. Susidarius kelioms giminiškoms specialybėms, jos, vadovaujantis skėtine sistema, pagal savo pobūdį bus sujungiamos į vieną grupę – skėtį (pavyzdžiui, siuvėjo, mezgėjo, pynėjo, nerėjo specialybės sudarys rankdarbių specialybių skėtį).

Kartu su specialybių tinkleliu skautui, norinčiam įgyti specialybę, bus įteikiama išsami metodinė medžiaga, kuri padės skautui tiek savarankiškai, tiek su specialybės žinovu ar jo įgalioto asmens pagalba įgyti žinių pasirinktoje srityje.

Skauto, norinčio įgyti specialybę, galutinis vertinimas priklausys ne tik nuo sugebėjimo įvykdyti užduotis, nurodytas specialybės tinklelyje, tačiau ir nuo skauto kūrybiškumo. Gebėjimai bus vertinami lanksčiai.

SPECIALYBIŲ EKSPERTAI IR AMABASADORIAI

Pirmaisiais metais, norintys įgyti pasirinktą specialybę skautai turės kreiptis į specialybės ekspertą (specialybės kūrėją) ARBA specialybės ambasadorių. Skautas, įgyjęs II ar III lygio specialybę pasirinktoje srityje įsipareigos padėti kitam skautui įgyti specialybę – taps specialybės ambasadoriumi. Specialybių sistemai įsibėgėjus, skautų įgytus įgūdžius turės teisę tikrinti aukščiausią, III lygio specialybės ženklelį įgyjęs skautas. Taip palaipsniui bus ugdomi jaunieji specialybės žinovai, kurie užbaigę specialybės programą, turės teisę instruktuoti skautus (plačiąja prase), norinčius įgyti kokrečią specialybę.

Specialybių koordinatorė – vyresn. sk. Gintarė Valterytė (Saulės vyresn. sk. būrelis)

Kilus klausimams kreiptis: tel. +370 626 43429, el. p. gintaree.valteryte@gmail.com

Specialybių ekspertai ir ambasadoriai:

 • Meteorologo specialybė
  Ekspertė vyresn. sk. Gintarė Slavinkskienė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 615 45792, el. p. gintare.p5@gmail.com
  Ekspertė sktn. vyresn. sk. Virginija Katkuvienė (Medeinos drgv., Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 615 76799, el. p. virginija.plinkses@gmail.com
 • Keliautojo specialybė
  Ekspertė vyresn. sk. Sigita Laimė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 662 32243, el. p. pensylvanniasame@gmail.com
  Ambasadorė vyresn. sk. Eglė Katkutė (I ir II lygio) (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 612 24566, el. p. eka.488@gmail.com
 • Pionerijos specialybė
  Ekspertė sktn. vyresn. sk. Asta Sakaitė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 611 18909, el. p. sakaite.asta@gmail.com
  Ekspertė vyresn. sk. Rita Ražauskaitė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  el. p. rita.razauskaite@gmail.com
  Ambasadorė pat. sk. Ieva Šukytė (I lygio) (Perkūno drgv.)
  tel. +370 677 79231, el. p. ievutesukyte@gmail.com
  Ambasadorius pat. sk. Domantas Dacys (I lygio) (Medeinos drgv.)
  tel. +370 619 47155, el. p. domantasdacys15@gmail.com
  Ambasadorius pat. sk. Viktoras Jakimavičius (I lygio) (Žemynos drgv.)
  tel. +370 695 82561, el. p. viktoras.jakimavicius@gmail.com
 • Adatos meistro (siuvėjo) specialybė
  Ekspertė vyresn. sk. Agnė Ančaitė-Kovalenkienė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 614 15916, el. p. agne.ancaite@gmail.com
  Ambasadorė pat. sk. Austėja Šimkutė (I lygio) (Žemynos drgv.)
  tel. +370 680 12018, el. p. austuks222@gmail.com
  Ambasadorė pat. sk. Rosita Urnikytė (I lygio) (Vydūno drgv.)
  tel. +370 619 29996, el. p. rositau11@gmail.com
  Ambasadorė sk. Agnė Paulauskaitė (I lygio) (Vydūno drgv.)
  tel. +370 6…., el. p. apaulauskaite3@gmail.com
  Ambasadorė pat. sk. Deima Jokubaitytė (I lygio) (Šv. Jurgio drgv.)
  tel. +370 631 16279, el. p. deimuteee123@gmail.com
 • Pirmosios pagalbos specialybė
  Ekspertė vyresn. sk. Gintarė Valterytė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 626 43429, el. p. gintaree.valteryte@gmail.com
 • Žaidimų meistro specialybė
  Ekspertė vyresn. sk. Rita Ražauskaitė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  el. p. rita.razauskaite@gmail.com
 • Pėdsekio specialybė
  Ekspertė vyresn sk. Eglė Katkutė (Saulės vyresn. sk. būrelis)
  tel. +370 612 24566, el. p. eka.488@gmail.com

Specialybės

METEOROLOGO specialybė

Specialybės tikslai:

 • Gebėjimų prognozuoti orą iš gamtos reiškinių, augalų, vabzdžių, meteorologinių prietaisų įgijimas ir žinių gilinimas
 • Pastabumo, savarankiškumo, gebėjimo analizuoti ir daryti išvadas ugdymas
 • Sąmoningumo oro taršos aspektu ugdymas
KELIAUTOJO specialybė

Specialybės tikslai:

 • Savo gimtojo krašto pažinimas
 • Susipažinimas su saugaus eismo taisyklėmis, keliautojo etika, higiena
 • Sugebėjimo vadovautis gamtos ženklais iškylos/žygio metu ugdymas
PIONERIJOS specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie medieną ir skautiškus statinius įgyjimas (gilinimas)
 • Išmanumo, tvirtumo, praktiškumo, komandinio darbo ugdymas
 • Gebėjimas pritaikyti ir perduoti įgytas žinias ugdymas
ADATOS MEISTRO (SIUVĖJO) specialybė

(atnaujinta 2017-07-18)

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie audinius, siuvimą, tautinį kostiumą įgyjimas (gilinimas)
 • Kruopštumo, kantrybės ugdymas
 • Gebėjimas pritaikyti ir perduoti įgytas žinias
PIRMOSIOS PAGALBOS specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie pirmąją pagalbą ir jos suteikimo įgijimas (gilinimas)
 • Pagrindinių susižeidimų žinojimas ir mokėjimas tinkamai suteikti pirmąją pagalbą
 • Ūmių būklių (ligų) žinojimas ir gebėjimas tinkamai suteikti pirmąją pagalbą
 • Mokėjimas praktiškai pritaikyti įgytas žinias praktikoje ir mokėti susigaudyti pavojingose situacijose
ŽAIDIMŲ MEISTRO specialybė

Specialybės tikslai:

 • Atsakomybės jausmo ir lyderystės ugdymas
 • Išmanymo, kaip parinkti žaidimus esant skirtingoms grupėms ir aplinkybėms, ugdymas
 • Sugebėjimo parinkti tinkamą vietą žaidimui ir saugaus jų vedimo ugdymas
PĖDSEKIO specialybė

Specialybės tikslai:

 • Žinių apie gyvūnų pėdsakus, judėjimo būdus bei veiklos žymes įgijimas
 • Pastabumo, išmanumo, gebėjimo analizuoti ir daryti išvadas ugdymas
 • Gebėjimo pritaikyti ir perduoti įgytas žinias ugdymas

DAUGIAU APIE SPECIALYBES ČIA