Organizacijos istorija

Svarbiausi ŽSO kūrimosi faktai
  • 1923 m. balandžio 20 d. Mažeikiuose įkurti skautai.
  • 1988 m., prieš atgaunant nepriklausomybę, skautus Mažeikiuose pradėjo burti Artūras Višnevskis (g. 1967 ). Vieni pirmųjų buvo: Arenijus Jackus, Arvydas Lymantas, Giedrius Mažeika ir kt.
  • 1989 m. balandžio 20 d. Mažeikiuose atkurtas skautų judėjimas. Veikė „Vilkų“ skiltis, vėliau susiformavo draugovė, pavadinta Žemaitijos kunigaikščio Kęstučio vardu.
  • 1989 m. birželio mėn. įvyko pirmoji didelė stovykla „Indinjada“ (Leckavoje ), dalyvauja apie 40 jaunuolių.
  • 1989 m. rugpjūčio mėn. pradėtas leisti „Skautų aidas“ (Šiauliuose), išėjo 6 numeriai (200 egz.).
  • 1991 m. kovo 3 d. įvyksta steigiamoji ŽSO konferencija (organizacijai priklauso apie 50 narių).
  • 1991 m. ėjo pirmasis ŽSO laikraštis „Skautai“, išėjo 3 numeriai ( 300 egz.).
  • 1991 m. ŽSO atstovai dalyvavo Tarptautinėje Skautų stovykloje (Jamboree) Čestakovoje (Lenkijoje).
  • 1999 m. rugsėjo mėn. ŽSO priimama į WFIS (Pasaulio nevyriausybinių skautų federaciją)
  • 1999 m. ŽSO pakviesta ir tapo Lietuvos nepriklausomų organizacijų koalicijos už filantropiją nare.