Organizacijos veikla

ŽSO – nevyriausybinė, visuomeninė jaunimo organizacija, kurios veikla pagrįsta skautų įkūrėjo anglų lordo Roberto-Baden Powell‘io suformuotais principais, įstatais, ideologija.

Mes, skautai, žinome, kad jaunuolius, o ypač judrius, nuotykių ieškančius berniukus ir mergaites patraukia ir tuo pačiu auklėja žygiai, iškylos, stovyklos, tai , kad patys ruošia valgį, rūpinasi malkomis, patiria įvairius nuotykius, daug ko išmoksta praktiškai.

Skautijos įkūrėjo R. Baden-Powell‘io žodžiais „Skautybė yra priemonė, kurią panaudojant ir didžiausias chuliganas gali būti privestas prie aukštesnio mąstymo, tikėjimo į Dievą ir į geresnį pasaulį.“

1989 m. balandžio mėn. Mažeikiuose atkurtas skautų judėjimas. 1991 m. kovo mėn. įregistruotas pavadinimas – Žemaitijos skautų organizacija. Šiuo metu organizacijoje yra daugiau nei 250 narių. Organizacijos veikla apima Šiaulių, Plungės, Kretingos ir Telšių apskritis.