2007 metų “Žvakučių uždegimo” akcija

Jau kelintą kart
lapkričio 1-osios proga jaunimo centras, jezuitai,  ŠU studentai ir ŽSO
skautai organizuoja žvakučių uždegimo akciją.

Šiais metais ši akcija prasidėjo Šiaulių vyskupo Eugenijaus
Bartulio kurijos salėje. Čia visus kvietė didelis geltonas plakatas ir
prie jo budinčios sesutės. Nesitikėjome sulaukti tiek šia akcija
susidomėjusių dalyvių, nors ne paslaptis, kad “vyresniojo amžiaus
jaunimo“ buvo šiek tiek daugiau negu jaunojo jaunimo. :]

Kad mūsų akcija pasisektų, vyskupas mus visus palaimino, prieš tai-
kaip ir pridera vyskupui- pakalbėjęs apie tikėjimo dovaną ir kitas
gyvenimo vertybes…

Didelė žmonių grupė patraukė iš šventoriaus link senųjų kapinių.
Visiems atėjus į reikiamą vietą, br. Gediminas, turintis oratoriškų
sugebėjimų, visus suskirstė į dvi grupes. Taip prasidėjo mūsų kelionė
po kapines: nuo apleistų kapelių iki kitų. Kaip ir praeitais metais
mane džiugino tai, kad prižiūrimų kapų yra šiek tiek daugiau negu
apleistų. :] Tik suradę apleistą kapą uždegdavome žvakutę. Kai jų mums
pradėjo stigti, nuimdavome dar nesudegusią, bet jau užgesusią žvakutę
nuo prižiūrėto kapo. :] Iš pradžių, tai daryti nebuvo malonu, bet br.
Giedriaus žodžiai mus nuramino- „Juk ir mirusieji turi dalintis šiluma
su kitais”. Dar šiek tiek ten pabuvoję, traukėme link Ignaco bažnyčios.
Dauguma žmonių ten nebeėjo, bet jaunimas išliko aktyvus iki pat galo.
:] Kai atėjome į bažnyčią, vyko vakarinės jaunimo Mišios. Prisijungėme
ir mes prie dainuojančio jaunimėlio. Pasibaigus Mišioms br. Algis
pakvietė susimąstyti ir kiekvienam ant mažo lapelio surašyti savo
artimųjų mirusiųjų vardus ir įmesti krepšelin, o po to uždegti žvakutę
ant simbolinio iš smėlio supilto kapelio. Šios paprastos, bet tokios
nuostabios akimirkos įsirėžė giliai atmintin. Juk taip šilta pasidaro,
kai pagalvoji, kad yra vis dar žmonių, kurie gyvena ne tik dėl savęs,
ir prisimena ne tik gyvuosius, bet ir mirusius.  Neužmirškim…

Sesė Renata