Atnaujintas ŽSO metų veiklos planas - Žemaitijos skautų organizacija