Išrinkta Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo pirmininkė

 
Šių metų kovo 2 d. Lietuvos
skautiškų organizacijų susitikime, remiantis jau metus laiko galiojančiu Apskritojo stalo Reglamentu, buvo išrinkta
Apskritojo stalo pirmininkė. Ja pakartotinai metų kadencijai tapo Lietuvos
skautijos atstovė vyresn. sktn., gilv., fil. Gražina Kačergytė.

Taip pat posėdyje
buvo svarstytas artėjančios Jubiliejinės stovyklos juridinis statusas,
paruošiamieji stovyklos darbai.

Remiantis
Reglamentu, nuo 2010 m. Apskritasis
stalas
veiklą plėtoja šiomis kryptimis:

 • ­skautų organizacijų veiklos
  koordinavimo plėtojimo, vadovaujantis skautų judėjimo įkūrėjo lordo Roberto
  Baden-Powell‘io suformuluotomis vertybėmis;
 • ­Lietuvos skautų istorijos
  puoselėjimo ir teigiamo vieningo skautų įvaizdžio formavimo;
 • ­bendradarbiavimo organizuojant
  bendrą Jubiliejinę stovyklą 2013 m.;
 • ­skautiškų organizacijų veiklos
  koordinavimo organizuojant tradicines šventes, renginius ir mokymus, rengiant ir leidžiant skautišką literatūrą;
 • ­siekiant neformaliojo ugdymo
  pripažinimo Lietuvoje. 
       Pagrindinės
pirmininkės atsakomybės bus organizuoti ir vesti posėdžius, užtikrinti vidinę
komunikaciją tarp Apskritojo stalonarių, atstovauti bendrai suformuluotai Apskritojo
stalo
nuomonei ir pozicijai. Taip pat į pirmininkės pareigas įeis Etikos ir
ginčų sprendimo darbo grupės koordinavimas.
 
       Apskritojo stalo
posėdžiai ir susitikimai yra atviri visoms skautiškoms organizacijoms
ir socialiai atsakingiems, skautiškas vertybes puoselėjantiems Lietuvos piliečiams
ir rėmėjams.
 


Kur yra noras, ten yra kelias!
(B.P.)

 

                                         Lietuvos
skautiškų organizacijų Apskritojo stalo informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *