Archyvas

Jubiliejinė stovykla „Okata“

2016
   

Stovyklos data: 2016 m. liepos 17˜–23 d.
Stovyklos vieta: Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.


Stovyklos vadovybė:

 

 • Stovyklos
  viršininkė – pat. sk. s. Rūta Brazlauskaitė
  +37062194645, 
  stovykla@zemaitijosskautai.lt
 • Stovyklos
  komendantas – pat. sk. br. Ignas Jonkauskas
  +37069282439, 
  ignasinosius@gmail.com
 • Jaunesniųjų
  skautų pastovyklės komendantas – pat. sk. br. Ernestas Martinkus
 • Sesių
  pastovyklės komendantė – pat. sk. s. Vilija Ročytė 
 • Brolių
  pastovyklės komendantas – pat. sk. br. Diomedas Petkevičius
 • Stovyklautojų
  maitinimo koordinatorius – sktn. sk. vytis Andrius Byčius 
 • Programos
  koordinatorė – pat. sk. s. Emilija Gulbinaitė 
 • Apsaugos
  viršininkas – pat. sk. br. Paulius Monkauskas 
 • Ūkinės
  dalies koordinatorius – pat. sk. br. Jonas Brasas
 • Stovyklos laikraštuko redaktorė – sk. s. Gabrielė Žymančiūtė

 

Stovyklos pristatymas

Stovyklautojai galės save išbandyti įvairiose užduotyse, ugdančiose savarankiškumą, kūrybiškumą, fizinę ištvermę ir t. t. Stovyklos dalyviai pritaikys jau turimas žinias praktikoje, taip pat įgaus naujų (patys įsikurs pastovyklę, ja rūpinsis ir kt.), dalyvaus įvairiuose žygiuose ir išvykose, kurių metu pažins apylinkes ir t. t. Stovyklautojai, leisdami laiką gamtoje, ne tik praturtins savo dvasinį pasaulį ir vertybes, mokysis bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros, atsakingumo ir drausmės, bet ir turės galimybę susirasti naujų draugų, geriau pažinti skautiškas idėjas, leisti vakarus prie laužo.


Gyvenimo sąlygos
Gyvenimas gamtoje, nakvynė palapinėse. Dalyviai bus suskirstyti į tris pagrindines gyvenamąsias erdves – pastovykles: jaunesnieji skautai (nuo 8 iki 11 m.), skautės (nuo 12 m.), skautai (nuo 12 m.).
Prausimasis – įrengtoje prausykloje, maudymasis – Varduvos upėje.
Aprūpinimą maistu organizuoja stovyklos štabas.


Stovyklos dalyviai
Žemaitijos skautų organizacijos nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kitų kviestų organizacijų nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kiti asmenys, norintys susipažinti su organizacijos veikla, nuo 8 metų amžiaus.


Kelialapio kainos
1.     20 € arba 3,5 €/d. – ŽSO nariams, registruojantis iki liepos 8 d.
2.     20 € arba 3,5 €/d. – kitų kviestų organizacijų nariams, registruojantis iki liepos 8 d.1
3.     40 € arba 7 €/d. – ne skautams, registruojantis iki liepos 8 d. 2
4.   40 € arba 7 €/d. – ŽSO nariams, kitų kviestų organizacijų nariams, registruojantis liepos 8 d. ir vėliau.
Pastabos:
Registracijos metu būtina pateikti dokumentus, įrodančius pilnateisę narystę organizacijoje. (Vadovo raštas, patvirtinantis narystę, nario pažymėjimas ar kt.).
Dalyvauti gali tik tie asmenys, kurie dar nėra dalyvavę Žemaitijos skautų organizacijos stovykloje. Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.

Į stovyklos kelialapio kainą įskaičiuojamos stovyklos organizavimo, stovyklautojo maitinimo, programos įgyvendinimui reikalingų priemonių išlaidos.
Prasidėjus stovyklai, t. y., nuo 2016 m. liepos 17 d., atsisakius dalyvauti stovykloje, sumokėtas kelialapio mokestis negrąžinamas.

Registracija
Registracija vyksta 2016 06 01–2016 07 08 dienomis.

Žemaitijos skautų organizacijos nariai, priklausantys draugovei, registruojasi pas savo draugovės / gaujos atsakingą asmenį.

Žemynos draugovė (Mažeikiai)
Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Loreta Raudytė
Kontaktai: tel nr.: +37066200967 // El. p. raudyte.loreta@gmail.com

Vydūno draugovė (Žemaičių Kalvarija)
Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Ilona Jasaitienė
Kontaktai: +37067420387 // El. p. ylona.jasa@gmail.com

Raudonosios gėlelės gauja (Venta)
Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Aistė Daukšaitė
Kontaktai: +37062496669 // El. p. dauksaitea@gmail.com

Šv. Pranciškaus draugovė (Venta)
Registraciją vykdantis asmuo: sk. s. Livija Buišaitė
Kontaktai: +37062580732 // El. p. buisaitelivija@gmail.com

Baltosios ilties gauja (Šiauliai)
Registraciją vykdantis asmuo: sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė
Kontaktai: +37060201057 // El. p. jurgita.kunickaite@gmail.com

Šv. Jurgio draugovė (Šiauliai)
Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. br.  Diomedas Petkevičius
Kontaktai: tel nr.: +37063079961 // El. p.  diiomedas@gmail.com

Piligrimo draugovė (Akmenė)
Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Jūratė Stonienė
Kontaktai: +37061287274 // El. p. jurate.stoniene@gmail.com 

Medeinos draugovė (Seda)
Registraciją Sedoje vykdantis asmuo: pat. sk. s. Vilija Ročytė
Kontaktai: +37062103699 // El. p. vilija.rocyte@gmail.com


Perkūno draugovė (Kuršėnai)
Registraciją vykdantis asmuo: sk. s. Ieva Šukytė
Kontaktai: +37067779231 // El. p. ievutesukyte@gmail.com


Kretinga
Registraciją vykdantis asmuo: sktn. vyresn. sk. Dovilė Byčienė
Kontaktai: +37069810986 // El. p. dovepra@gmail.com


Draugovėms nepriklausantys ŽSO nariai ir kiti asmenys
Registraciją vykdantis asmuo: pat. sk. s. Rūta Brazlauskaitė
Kontaktai: +37062194645 // El. p. stovykla@zemaitijosskautai.lt

Registruojantis būtina susiderinti kelialapio mokesčio perdavimo aplinkybes.
Dalyvio registracijos 1 priedą nuskanuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu, o originalą atsivežti į stovyklą.

Registruojantis į stovyklą, registruojančiam asmeniui pateikti:

 • Stovyklautojo anketą (1 priedas);
 • Stovyklos kelialapio mokestį.

Nepilnamečiai stovyklautojai, atvykdami į stovyklą, privalo atsivežti ir stovykloje registracijos metu pateikti vaiko sveikatos pažymą (forma 079/A arba forma 027-1/a (išduotą ne anksčiau kaip prieš metus arba jos kopiją)).


Atvykimas į stovyklą
Atvykimas į stovyklą 2016 m. liepos 17 d. nuo 1000 iki 1100 val.
Stovyklos dalyviai į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.


Išvykimas iš stovyklos
Iš stovyklos išvykstama 2016 m. liepos 23 d. nuo 1000 iki 1200 val.
Stovyklos dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu transportu. Už nepilnamečių stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.


Stovyklos vadovų atsakomybė, pareigos, teisės
Stovyklos vadovai atsako:
1. Už stovyklautojo priežiūrą stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir išvyksta iš jos).
2. Už stovyklautojo maitinimą: pusryčiai, pietūs, vakarienė.
3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl: saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.


Stovyklos vadovybė neatsako:
1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį stovyklautojo turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt.

2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų. Už sveikatos sutrikdymo, higienos, maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

Stovyklos vadovų pareigos:

1. Gerbti stovyklautojus.

 

2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.
3. Nesikeikti.
4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautoju.
5. Atvykus į stovyklą, paskambinus telefonu suteikti tėvams/globėjams visą pageidaujamą informaciją apie jų vaiką.
6. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.


Stovyklos vadovų teisės:

1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius nurodymus stovyklautojui.

2. Duoti stovyklautojui sportines užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.
3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo iš stovyklos priima stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą nedelsiant telefonu  informuojami tėvai.
4. Neatsižvelgti į stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms ir skautiškai ideologijai.
5. Kilus įtarimui dėl neleistinų produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo – atlikti stovyklautojo daiktų patikrinimą.

 


Stovyklautojo atsakomybė
1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti smurto.
2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.
3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios.
4. Nesikeikti.
5. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.
6. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.
7. Neinformavus stovyklos viršininkės, neišvykti iš stovyklos.
8. Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 2 priede.
9. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius maisto produktus.


Stovyklautojo tėvų / globėjų atsakomybė
1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą (1 priedas).
2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas iš stovyklos“.
3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu, pašalinamas iš stovyklos.
4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš stovyklos informuoti stovyklos viršininkę.

 


   

 


Informacija apie stovyklą        
1 priedas     
 2 priedas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *