Vyresniųjų skautų būreliai

„Lokio“ skautų vyčių būrelis

Pirmininkas sk. vytis br. Diomedas

+370 63079961
Būrelio el. paštas: lokiosvburelis@gmail.com

Jono Kuprionio skautų vyčių būrelis

Pirmininkas sk. vytis br. Tadas Rudokas

+370 622 45593
Būrelio el. paštas: j.kuprioniosvburelis@gmail.com

„Saulės“ vyresniųjų skaučių būrelis

Pirmininkė vyresn. sk. s. Smiltė Janulytė

+370 608 42512
smilte.janulyte@gmail.com

Šatrijos vyresniųjų skaučių būrelis

Pirmininkė sktn. vyresn. sk. s. Dovilė Byčienė

+370 698 10986
dovile.byciene@gmail.com
Būrelio el. paštas: satrijos_vyresn_sk_burelis@googlegroups.com