Vyresniųjų skautų būreliai

„Lokio“ skautų vyčių būrelis

Pirmininkas sktn. sk. vytis br. Giedrius Mažeika

+370 615 83990
Būrelio el. paštas: lokiosvburelis@gmail.com

Jono Kuprionio skautų vyčių būrelis

Pirmininkas sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis

+370 616 45426
Būrelio el. paštas: j.kuprioniosvburelis@gmail.com

„Saulės“ vyresniųjų skaučių būrelis

Pirmininkė stkn. vyresn. sk. s. Brigita Beniušytė

+370 607 26530
brigitabeniusyte@gmail.com

Šatrijos vyresniųjų skaučių būrelis

Pirmininkė sktn. vyresn. sk. s. Rūta Brazlauskaitė

+370 621 94645
brazlauskaite@gmail.com
Būrelio el. paštas: satrijos_vyresn_sk_burelis@googlegroups.com