"Lokio" skautų vyčių būrelis sveikina - Žemaitijos skautų organizacija