Pasikeitė Šatrijos vyresniųjų skaučių būrelio pirmininkė - Žemaitijos skautų organizacija