Paskutinis laužas - Žemaitijos skautų organizacija