Plikšių draugovės gimtadienis

2009 12 11-12 įvyko plinkšių skautu dešimtasis gimtadienis. Tik atvažiavusius mus pasitiko galybė svečių. O po to vyko muzikiniai sveikinimai ir mūsų pačių kepti pyragai. Pasistiprinę kugeliu ir saldumynais, pasigaminę žibintus keliavome tamsiais takeliais, kuriuos apsišvietėme savo ugnelėmis. Sugrįžę įvyko linksmoji dalis. Vyko šokiai, ir loterija-kurie turbūt paliko didžiausią įspūdi. Pavargę po ilgai trukusiu šokių, keliavome pasistiprinti prieš miegą, ir sugulę i savo miegmaišius saldžiai užmigome.  Ryte atsikeliame žvalūs. Pavalgę pusryčius susitvarkėme ir keliavome namo, tačiau mes vėl ir vėl norėsime sugrįžti atgal i plikšius.