Archyvas

Skautų įkūrėjo ir jo žmonos gimimo dienos minėjimas

2018 metų vasario 22 – ają dieną švenčiame 161- ąsias skautų įkūrėjo lordo Roberto Baden Povelio ir 130- ąsias jo žmonės Olavės gimimo metines.

Taip pat sesėms skautėms – tai Susimąstymo diena.

Tegu ši diena Tau, broli ir sese, būna kupina džiaugsmo, dėkojimo, naujų pasiryžimų, naujos pradžios, ieškojimų ir susimąstymo diena!
Švęskime skautybės dieną!


 

Baden Powell paskutinis laiškas
Mielieji Skautai, – jei Jums kada teko matyti „Peter Pain” vaidinimą, Jūs
greičiausiai prisimenate, kaip piratų vadas nuolatos kartojo savo priešmirtinę
kalbą. Jis nebuvo tikras, kai ateis laikas numirti, ar jis dar turės laiko
išspausti norimus žodžius iš savo krūtinės. Labai panašioj padėty esu ir aš,
taigi nors šią akimirką dar nemirštu, bet vieną kurią netolimą dieną peržengsiu
savo gyvenimo slenkstį. Tad aš noriu Jums išsiųsti atsisveikinimo žodį.

Atsiminkite, tai yra paskutinieji mano žodžiai, kuriuos Jums kada kalbėsiu,
taigi pagalvokite apie juos.

Mano gyvenimas buvo laimingas, ir aš norėčiau, kad kiekvieno iš Jūsų gyvenimas
būtų taip pat laimingas.

Aš tikiu, kad Dievas leido mus į gražų pasaulį, kad mes būtume laimingi ir
džiaugtumėmės Juo. Laimės neneša nei turtai, nei pasisekimas karjeroje, nei
pasitenkinimas savimi. Vienas žingsnis laimės link bus žengtas, jei stiprinsi
sveikatą ir ugdysi jėgas, kol tebesi berniukas, kad subrendęs galėtum būti
naudingas ir džiaugtis gyvenimu.

Gamtos pažinimas atskleis Jums, kiek daug gražių ir stebuklingų daiktų
Dievas sutvėrė pasaulyje Jums džiaugtis. Būkite patenkinti tuo, ką gavote, ir
kuo geriausiai tuo pasinaudokite. Žiūrėkite į šviesiąją dalykų pusę, o ne į
tamsiąją.

Pats tikriausias kelias į laimę yra nešti laimę kitiems žmonėms. Bandykite
juo eiti ir palikite šį pasaulį truputį geresnį negu radote. Ir kada ateis Jūsų
eilė artėti prie mirties, galėsite mirti laimingi, jausdami, kad neleidote
laiko tuščiai, bet padarėte viską, ką galėjote.

Budėkite! Šitokiu būdu būkite pasiruošę gyventi laimingai ir laimingai
numirti – laikykitės visada Skauto Įžodžio – net ir po to, kai nustosite būti
berniukas. Tepadeda Dievas Jums tai atlikti.

Jūsų bičiulis

Baden Powell laiškas skautėms


Mielosios Skautės, štai Jums mano paskutinysis atsisveikinimo žodelis.
Noriu priminti, kad ir man iškeliavus Jūsų gyvenimo užduotis yra būti
laimingomis ir nešti laimę kitiems. Malonu ir lengva, ar ne? Iš pradžių kitiems
nešate laimę geraisiais darbeliais. Nereikia rūpintis savo laime, nes netrukus
ji atsiras: kai kitus padarote laimingais, pačios tokiomis tampate.
Vėliau, kai turėsite savo namus ir jūsų dėka jie taps šviesūs ir linksmi, savo
vyrą padarysite laimingu. Tai gali būti nelengva, bet rezultatai bus džiūgus.
Jei Jūsų vaikai augs sveiki, švarūs ir užimti, jie bus laimingi. O laimingi
vaikai myli savo tėvus. Už tokius vaikus nėra didesnio džiaugsmo.

Esu tikras, kad Dievas šiame pasaulyje mums trokšta laimės. Jis mums davė
nuostabų ir gražų pasaulį, akis regėti ir protą suprasti. Galime džiaugtis
saulės šviesa ir įspūdingais vaizdais. Matome gėlių grožį. Nustebę žiūrime kaip
dygsta sėkla, auga ir tampa gėle, žydinčia vietoj mirštančiųjų.

Kaip gėlės, miršta ir žmonės. Tačiau žmonių giminė nenyksta: Kūrėjo planui
tęsti gimsta ir auga kiti. Kaip matote, Jūs, moterys, esate išrinktosios Dievo
tarnaitės: pirma, tęsiate žmonių giminę, vietoj pasitraukiančių vyrų ir moterų
pasauliui dovanodamos naujas gyvybes; antra, nešate laimę pasauliui laimingais
namais ir linksmu draugiškumu savo vyrui ir vaikams. Tai yra skautės užduotis.

Tapusios draugėmis, besidomėdamos savo vyro darbais ir troškimais, jam
padėdamos, patardamos ir užjausdamos, būsite skautės – vedlės. Augindamos
vaikus, stiprindamos bei lavindamos jų protą ir būdą, jų kūną ir sveikatą,
padėsite jiems džiaugtis gyvenimu ir tame gyvenime daug ko pasiekti. Dalindamos
meilęs ir laimę, laimėsite sau vyro ir vaikų meilę. Patikėite, už tai pasaulyje
nėra nieko puikesnio.

Pamatysite, kad Dangus nėra laimė kažkur debesyse po mirties, bet čia pat šiame
pasaulyje. Jūsų namuose. Tad veskite kitus į laimę ir pačios sau laimę
atneškite. Tada taip gyvensite, kaip Dievas iš Jūsų tikisi.

Dievas tebūnie su Jumis.
 

Apie Olav′ ę Baden Powell

Apie Robertą Baden Powell′ į

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *