Archyvas

Skiltininkų rengimo mokymai „VadovAuk“


      „Skautavimas neįmanomas be vadovų. Juo geresni vadovai, tuo tobulesnis skautavimas.
                                                                                       (sktn. sk. vytis Antanas Saulaitis SJ)  

                                                        Dėmesio, sesės ir broliai!

Kviečiame dalyvauti teoriniuose ir praktiniuose skiltininkų rengimo mokymuose „VadovAuk”. Mokymai skirti skautams, norintiems tapti skilčių vadovais, ir jau vadovavimo (skilčiai) patirties turintiems vadovams, siekiantiems pagilinti skautavimo, vadovavimo žinias ir įgūdžius. Mokymai – puiki galimybė įgyti įgūdžių, reikalingų norint tapti geru vadovu ir lyderiu.


Mokymų tikslai:
      1. Supažindinti su lyderystės samprata, valdymo stiliais, komandos formavimo ir motyvavimo
būdais.

2. Supažindinti su pagrindiniais skautiško ugdymo metodo elementais.

3. Lavinti vadovavimo įgūdžius, išmokyti efektyviai vadovauti skilčiai, organizuoti ir planuoti
jos veiklą.

4. Sudaryti palankias sąlygas vadovavimo bei bendrųjų kompetencijų vystymuisi.

5. Sudaryti palankias sąlygas gilesniam skautybės suvokimui.

Dalyviai:
Žemaitijos skautų organizacijos nariai (nuo 13 metų), besiruošiantys tapti skilčių vadovais
(skiltininkais).

 – Žemaitijos skautų organizacijos nariai, turintys vadovavimo (skilčiai) patirties bei siekiantys
pagilinti skautavimo, vadovavimo žinias ir įgūdžius.

 – Žemaitijos skautų organizacijos nariai, siekiantys pagilinti skautavimo žinias bei lavinti
vadovavimo įgūdžius.

Dalyvavimas mokymuose: Mokymų programą sudaro dviejų seminarų ciklas. Mokymuose dalyvavusiems bus įteikti mokymų baigimą liudijantys pažymėjimai.

      Seminarai:


„SKILTIES VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRIELAIDOS”
Seminaro vedėjos:

sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė (Žemaitijos skautų organizacijos Baltosios ilties
gaujos vadė).
sktn. vyresn. sk. s. Dovilė Byčienė (Žemaitijos skautų organizacijos vyriausioji skautininkė).
Data:
2017.02.25-26
Vieta: Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo jaunimo centras (Bažnyčios g. 9, Viekšniai, Mažeikių r.).
Laikas:  
  Seminaro pradžia: 2017.02.25 10:00 val.
Seminaro pabaiga: 2017.02.26 12:00 val.      
Seminaro trukmė: 8 val.

Seminaro dalys (skyriai) ir temos: Skautybės samprata. Skautiškojo ugdymo metodo elementai. Skilčių sistema. Vadovavimas skilčiai.


„SKAUTIŠKOS METODIKOS PAGRINDAI SKILTININKAMS”

Seminaro vedėjas: br. Pavel Mikriukov (Rusų skautų išeivių vadovas – instruktorius, Lietuvos skautijos gilvelininkas, akademinio skautų sąjūdžio filisteris).

Data: 2017.03.25-26
Vieta: Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo jaunimo centras (Bažnyčios g. 9, Viekšniai, Mažeikių r.).
Laikas:
Seminaro pradžia: 2017.03.25 10:00 val.
Seminaro pabaiga: 2017.03.26 12:00 val.
Seminaro trukmė: 8 val.

Seminaro dalys (skyriai) ir temos: Skautiškos metodikos pagrindai: Patyriminė pedagogika. Skautiška savanorystė, skautiška tarnystė. Asmeninė lyderystė ir lyderystė skiltyje. Amžiaus grupės, pareigos skiltyje. Skautiškas mokymosi ciklas, progresyvinė patyriminė programa. Specialybės, veikla skiltyje, skilties dvasia. Skilties veiklos planavimas ir organizavimas iš sueigų, išvykų, stovyklų perspektyvos. Skautiškos tradicijos. Sėkmingos veiklos skiltyje bruožai ir jos nuolatinis gerinimas.
Pastabos: Seminaro dalyviai iki šio seminaro atlieka šias užduotis:
            1. Perskaito knygą „Mokomės skautiškai” (autorius Pavel Mikriukov) (spausti čia).
            2. Sužino kas yra ledlaužis (icebreaker games).
            3. „Atsiveža” vieną realią/buvusią ar teorinę konfliktinę situaciją ir savo sprendimo būdą
                (pasiūlymą) jai išspręsti.
            4. Raštu atsako į klausimą: kas yra skilties dvasia? (Atsakymus atsivežti į seminarą).

 


 

Registracija: Registracija į mokymus vykdoma iki 2017 m. vasario 20 d. (sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis, +37060825793, giesas.skautas@gmail.com). Registracijos metu pateikiama informacija apie asmenį:
Vardas, pavardė.
Gimimo metai.
Draugovė/gauja.
Draugovėje/gaujoje (ar skiltyje) užimamos pareigos.

Prieš kiekvieną seminarą dalyviai mokymų organizatoriams pateikia:
– Raštišką tėvelių leidimą dalyvauti seminare (žr. Tėvelių leidimas dalyvauti renginyje). Jei
dalyvis dėl svarbių priežasčių turi išvykti anksčiau, apie tai būtinai turi būti parašyta Tėvelių
leidime.
Dalyvio mokestį (2,00 Eur.). Norintys prisidėti prie mokymų gerovės, gali tai padaryti
sumokėdami didesnį mokestį.

Užsiregistravusieji apie savo nedalyvavimą seminaruose privalo informuoti mokymų organizatorius (2-3 dienas prieš seminarus).

Gyvenimo sąlygos: mokymų dalyviai gyvens Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo jaunimo centre (Bažnyčios g. 9, Viekšniai, Mažeikių r.). Mokymų dalyviai apsirūpina darbo priemonėmis (tušinukai, sčsiuviniai ir kt.). Užsiėmimų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais elektroniniais prietaisais (ausinukais, planšetiniais kompiuteriais ir pan.). Seminarų metu valgį gaminsis patys dalyviai.

Atvykimas į mokymus/išvykimas iš mokymų: skautai į seminarus atvyksta ir iš jų išvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių mokymų dalyvių atvykimą ir išvykimą atsakingi jų tėvai/globėjai.

Kontaktai pasiteiravimui:
sktn. sk. vytis br. Giedrius Girdvainis
+37061645426
giesas.skautas@gmail.com

Tėvelių leidimas dalyvauti renginyje

Informacija apie mokymus

 

 


        

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *