Visuotinis Žemaitijos Skautų Organizacijos suvažiavimas

2009 metų kovo 7 dieną Mažeikiuose visuotinio suvažiavimo
metu vyko naujos valdybos rinkimai.
Kaip visiems žinoma, mūsų organizacijoje valdyba keičiasi kas
keturis metus. Šie metai buvo ketvirtieji, kai senoji valdyba turėjo
užleisti savo vietą naujiems ir šviežiems protams.
Susirinkimas prasidėjo kandidatų, į valdybos tam tikrus postus,
prisistatymu, savo kandidatūros iškėlimu. Tuo metu eiliniai skautai
galėjo išvysti visus galimus variantus ir susidaryti apie juos nuomonę.
Dar po pertraukėlės visi skautai galėjo balsuoti už, jų nuomone,
geriausiai į valdybą tinkančius asmenis.  Po balsavimo, susumavus visus
balsus, rezultatai buvo ir yra tokie:

  1. Vyr. skautinikas- Andrius Byčius;
  2. Vyr. skautininko pavaduotoja- Laima Ramanauskaitė;
  3. k
  4. k
  5. k
  6. k

Belieka tik džiaugtis, kad mūsų organizacijoje yra tokių žmonių,
kuriais galime pasitikėti ir patikėti jiems tikrai nelengvą ir
atsakingą „darbą“. Tokia valdybos narių kaita duoda daug pliusų. Kartu
su naujais žmonėmis yra įnešama ir naujų minčių, idėjų, daug
permainingų vėjų, kurie padeda išjudinti užmigusiuosius. Tikėkimės, kad
tokie vėjai (bet tikrai ne audros) aplankys ir mūsų organizaciją.

Sesė Renata