Archyvas

ŽSO stovykla „Kuisių vasara”


2012 

Stovyklos data: 2012 m. liepos 29 – rugpjūčio 4 d.
Stovyklos vieta:
Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.

 


 

Stovyklos
vadovybė

 • Stovyklos viršininkė – sktn.
  Virginija Katkuvienė,  tel. nr.
  +37061576799
 • Stovyklos komendantas – sktn. sk.
  vytis Andrius Byčius, tel. nr. +3706843447
 • Stovyklos programos koordinatorė –
  sktn. vyr. sk. Dovilė Prakapaitė
 • Brolių pastovyklės komendantas –
  sk. Žygimantas Stonkus
 • Sesių pastovyklės komendantė – sk.
  Jūratė Stonienė
 • Jaunesniųjų skautų pastovyklės
  komendantė – sktn. vyr. sk. Jurgita Girdvainienė
 • Skautų vyčių pastovyklės
  komendantas – sk. vytis Evaldas Korsakas
 • Vyresniųjų skaučių pastovyklės
  komendantė –  vyr. sk. Agnė Juškaitė
 • Stovyklautojų maitinimo
  koordinatorė – sk. Eglė Lizdenytė
 • Ūkvedys – pat. sk. Dainius Rūdis

Programos
pristatymas

Programoje dalyvausiantys stovyklautojai galės
save išbandyti įvairiose užduotyse, ugdančiose savarankiškumą, kūrybiškumą,
fizinę ištvermę ir t.t. Stovyklos dalyviai pritaikys jau turimas žinias praktikoje,
taip pat įgaus naujų, dalyvaus įvairiuose žygiuose ir išvykose, kurių metu
pažins apylinkes, patys gaminsis maistą ir t.t. Stovyklautojai, leisdami laiką
gamtoje, ne tik praturtins savo dvasinį pasaulį, mokysis bendravimo ir
bendradarbiavimo kultūros, atsakingumo ir drausmės, bet ir turės galimybę
susirasti naujų draugų, geriau pažinti skautiškas idėjas, linksmai leisti
vakarus prie laužo.

 
Gyvenimo sąlygos

Gyvenimas gamtoje,
nakvynė palapinėse. Maitinimą organizuoja stovyklos štabas.

Prausimasis –
įrengtoje prausykloje, maudymasis – Renavo tvenkinyje.


Stovyklos dalyviai

Žemaitijos skautų
organizacijos nariai.

Kitų kviestų
organizacijų nariai, nuo 9 metų amžiaus.

Kiti asmenys,
norintys susipažinti su organizacijos veikla, nuo 9 metų amžiaus.

 
Kelialapio kainos

1.     60 Lt arba 10 Lt/ d. – ŽSO
nariams.

2.     60 Lt arba 10
Lt/ d. – svečiams iš kitų visuomeninių organizacijų, kurias raštu kvietė
stovyklos štabas.
1

3.     120
Lt arba 20 Lt/ d. – ŽSO nariams bei asmenims iš kitų kviestų organizacijų,
registruojantis stovykloje.

4.     200 Lt arba 30 Lt/ d. – ŽSO
nariams, nesusimokėjusiems nario mokesčio iki
2012 m. liepos 1 d. už visą laikotarpį nuo prašymo parašymo datos.

5.     200
Lt – asmenims, kurie nepatenka
į
aukščiau parašytas kategorijas. 2

Pastabos:

1.      Registracijos
metu būtina pateikti dokumentus, įrodančius pilnateisę narystę organizacijoje.
(Vadovo raštas, patvirtinantis narystę, nario pažymėjimas ir kt.).

2.      Dalyvauti
gali tik tie asmenys, kurie nėra nė karto stovyklavę Žemaitijos skautų
organizacijos stovykloje. Dalyvių skaičius ribotas, tad būtina išankstinė
registracija. Registruojantis stovykloje kelialapio kaina –
400 Lt.

Į stovyklos kelialapio kainą įskaičiuojamos stovyklos
organizavimo, stovyklautojo maitinimo, programos įgyvendinimui reikalingų
priemonių išlaidos.

Prasidėjus stovyklai, t.y. nuo 2012 m. liepos 29 d.,
atsisakius dalyvauti stovykloje, sumokėtas kelialapio mokestis – negrąžinamas.


Išankstinė registracija baigta. Tolimesnė registracija stovykloje, pagal aukščiau aprašytus 3, 4, 5 kelialapio kainos punktus.

Registruojantis stovykloje, registracijos metu privaloma pateikti:

 •  Stovyklautojo anketą (1 priedas);
 •  Stovyklos kelialapio mokestį.
  Nepilnamečiai
  stovyklautojai atvykdami į stovyklą privalo atsivežti ir stovykloje
  registracijos metu pateikti galiojančią šeimos gydytojo išduotą  pažymą (forma 079/A) 
  apie sveikatos būklę.


Atvykimas į stovyklą
 
Atvykimas į
stovyklą 201
2m. liepos 29 d. nuo 1000 iki 1200 val.
Stovyklos dalyviai
į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių
stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai/ globėjai.

 
Išvykimas iš stovyklos

Iš stovyklos
išvykstama 2012 m. rugpjūčio
4 d. nuo 1100 iki 1300 val.
Stovyklos dalyviai
iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu transportu. Už nepilnamečių
stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai/ globėjai.

       

Informacija apie stovyklą
Daiktų sąrašas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *