ŽSO vadovų stovykla

2012 07 05-08

Renavas


INFORMACIJA APIE STOVYKLĄ


Stovyklos data
: 2012 07 05–08
Stovyklos vieta
:  netoli
Renavo dvaro, Dingailių k., Mažeikių r. sav.
 

Stovyklos dalyviai: Žemaitijos skautų organizacijos vadovai
(draugininkai, draugininkų adjutantai, draugovių tarybų nariai, skiltininkai
bei kiti vadovaujančias pareigas organizacijoje bei draugovėse užimantys
asmenys) bei asmenys 2012/ 2013 mokslo metais planuojantys tapti skiltininkais.
 
Stovyklos misija –
 sukurti
palankias sąlygas vadovavimo
įgūdžių plėtojimui/ tobulinimui, vadovavimo įgūdžių ugdymui (-si).
  
Stovyklos programa.
Stovyklautojai atliks įvairias užduotis, taip pat įgys žinių, panaudos jau turimas.
Stovyklos mokestis
– 10 Lt (susimokėjusiems nario mokestį už
2012 metus).


Stovyklos vadovybė:

 Stovyklos vadovai – instruktoriai: 
1. vyr. sk. Rita Ražauskaitė, 867554763,
rita.razauskaite@gmail.com
2. pat. sk. Evelina Jokšaitė, 869304302
3. vyr. sk. Dovilė Prakapaitė, 869810986, 869676010,
dovepra@gmail.com
 
4. vyr. sk. Jurgita Girdvainienė, 867050639, jurgita.kunickaite@gmail.com 
5. sktn. sk. vytis Andrius Byčius, 868434474, andrius.bycius@gmail.com    
Stovyklos maitinimo koordinatorės:
1. sk. Eglė Lizdenytė
2. pat. sk. Monika Bružienė
Stovyklos ūkvedys – sk. Dainius Rūdis

Dalyvavimas programoje
. Vadovų stovyklos
dalyvių dalyvavimas visoje stovyklos programoje yra privalomas. Programoje
galima nedalyvauti tik stovyklos vadovybei leidus.

Šalinimas iš stovyklos
. Stovyklos dalyviai,
pažeidę stovyklautojo bendrąsias taisykles, šalinami iš stovyklos. Nepilnamečių
pasiimti atvyksta tėvai, kurie apie sprendimą pašalinti iš stovyklos informuojami
iš karto. Pašalintam asmeniui stovyklos mokestis nebus grąžinamas.

Stovyklautojo pareigos:
1. Vykdyti visus vadovų – instruktorių nurodymus, kurie
bus duoti stovyklos metu.

2.
 Aktyviai dalyvauti stovyklos programoje.
3.
Būti pavyzdžiu jaunesniems skautams.
4.
Savo veiksmus derinti su bendrais grupės veiksmais.

 
Atvykimas į stovyklą.
Į stovyklą atvykstama 2012-07-05
nuo 18 iki 20 val.
 (savo transportu). Už
nepilnamečių asmenų atvykimą atsako jų tėvai arba globėjai.

Išvykimas iš stovyklos.
Iš stovyklos išvykstama 2012-07-08
nuo 14 iki 16 val.
Išvykstama savo transportu. Už nepilnamečių išvykimą
atsako jų tėvai arba globėjai.

Maitinimas stovykloje.
Pusryčius, pietus ir
vakarienę ruošis patys stovyklautojai. Stovyklos vadovybė įsipareigoja tiekti
maisto produktus, geriamąjį vandenį, pagrindinius maisto ruošimui reikalingus
įrankius, meniu bei su šiuo procesu susijusias rekomendacijas. Stovyklos
dalyviams į stovyklą draudžiama atsivežti savo maisto produktus.

Stovyklos dalyvių registracija.
Visi, norintys
vykti į vadovų stovyklą, registruojasi pas vyr. sk. Dovilę Prakapaitę (869676010,
869810986, dovepra@gmail.com).
Registracijos metu būtina pateikti „Vadovų
stovyklos dalyvio anketa“
. Registracija į stovyklą vyks iki 2012 m.
birželio 23 d
.

Stovykloje reikės
pateikti:

  •  stovyklos dalyvio mokestį;
  •  tėvelių/ globėjų leidimą (nepilnamečiams).


 Informacija apie stovyklą   Tėvelių leidimas    Stovyklos dalyvio anketa

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *