Archyvas

ŽSO vasaros stovykla „Šeimynykštis“


Iš Dabartinės lietuvos kalbos žodyno
:

šeimýnykštis, ~ė dkt. (1),
šeimynýkštis, ~ė
dkt. (1)
1. šeimos narys
2. samdinys (tarnas, kartu gyvenantis darbininkas)


Stovyklos data:
2013 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 3 d.
Stovyklos vieta: Dingailių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.


Stovyklos vadovybė:
Stovyklos viršininkė – sktn. vyr. sk. Dovilė Prakapaitė
(dovepra@gmail.com, +37069676010, +37069810986)
Stovyklos komendantas – pat. sk. Dovydas Gulbinas
(hermes@inbox.lt, +37060243562)
Stovyklos programos koordinatorė – pat. sk. Rūta Brazlauskaitė
(runce95@gmail.com, +37062194645)
Brolių pastovyklės komendantas – pat. sk. Jonas Valuckis
(sanoj158er@gmail.com, +37064108481)
Sesių pastovyklės komendantė – pat. sk. Augustė Labenskytė
(augustelabenskyte@gmail.com, +37062642788)
Jaunesniųjų skautų pastovyklės komendantė – sktn. vyr. sk. Jurgita Girdvainienė
(jurgita.kunickaite@gmail.com,
+37067050639)
Stovyklautojų maitinimo koordinatorė – pat. sk. Eglė Lizdenytė
(eglelizdenyte@gmail.com, +37062883045)
Apsaugos viršininkas  – pat. sk. Gediminas Nausėda
Ūkio reikalų koordinatorius – sktn. sk. vytis Andrius Byčius
Vyresniųjų skaučių pastovyklės komendantė – vyr. sk. Sigita Sakaitė
Skautų vyčių pastovyklės komendantas – sktn. sk. vytis Giedrius Girdvainis


Stovyklos akcentai – bendrystė/ bendradarbiavimas ir šeima.

 

Programos pristatymas

Programoje dalyvausiantys stovyklautojai galės save
išbandyti įvairiose užduotyse, ugdančiose savarankiškumą, kūrybiškumą, fizinę
ištvermę ir t. t. Stovyklos dalyviai pritaikys jau turimas žinias praktikoje,
taip pat įgaus naujų, dalyvaus įvairiuose žygiuose ir išvykose, kurių metu
pažins apylinkes, patys gaminsis maistą ir t. t. Stovyklautojai, leisdami laiką
gamtoje, ne tik praturtins savo dvasinį pasaulį, mokysis bendravimo ir
bendradarbiavimo kultūros, atsakingumo ir drausmės, bet ir turės galimybę
susirasti naujų draugų, geriau pažinti skautiškas idėjas, linksmai leisti vakarus
prie laužo.


Gyvenimo sąlygos
Gyvenimas
gamtoje, nakvynė palapinėse. Dalyviai bus suskirstyti į tris pagrindines
gyvenamąsias erdves – pastovykles: jaunesnieji skautai (nuo 8 iki 11 m.), skautės
(nuo 12 m.), skautai (nuo 12 m.).
Maitinimą organizuoja stovyklos štabas.
Prausimasis – įrengtoje prausykloje, maudymasis
– Renavo tvenkinyje.


Stovyklos dalyviai
Žemaitijos
skautų organizacijos nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kitų kviestų
organizacijų nariai nuo 8 metų amžiaus.
Kiti asmenys,
norintys susipažinti su organizacijos veikla, nuo 8 metų amžiaus.


Kelialapio kainos

1.       70 Lt arba 15 Lt/d. – ŽSO nariams,
registruojantis iki liepos 19 d.

2.       70 Lt arba 15 Lt/d. – kitų kviestų
organizacijų nariams, registruojantis iki liepos 19 d. 1

3.       140 Lt arba 20 Lt/d. – ŽSO
nariams bei kitų kviestų organizacijų nariams, registruojantis liepos 20 d. ir
vėliau.

4.       250 Lt arba 30 Lt/d. – ŽSO
nariams, nesusimokėjusiems nario mokesčio iki 2012 m. liepos 1 d. už visą
laikotarpį nuo prašymo parašymo datos.

5.       250 Lt arba 30 Lt/d. – ne
skautams, registruojantis iki liepos 19 d. 2

6.       400 Lt arba 40 Lt/d. – ne
skautams, registruojantis liepos 20 d. ir vėliau. 2

Pastabos:

1 Registracijos metu
būtina pateikti dokumentus, įrodančius pilnateisę narystę organizacijoje.
(Vadovo raštas, patvirtinantis narystę, nario pažymėjimas ar kt.).

2 Dalyvauti gali tik
tie asmenys, kurie dar nėra dalyvavę Žemaitijos skautų organizacijos stovykloje.
Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.

 

Į stovyklos kelialapio kainą įskaičiuojamos stovyklos organizavimo,
stovyklautojo maitinimo, programos įgyvendinimui reikalingų priemonių išlaidos.

Prasidėjus stovyklai, t. y., nuo 2013 m. liepos 28 d., atsisakius
dalyvauti stovykloje, sumokėtas kelialapio mokestis negrąžinamas.


Registracija
Registracija vyksta 2013 06 08–2013 07 19 dienomis.
Žemaitijos skautų organizacijos nariai, priklausantys draugovei,
registruojasi pas savo draugovės atsakingą asmenį.


Šv. Jurgio draugovė (Šiauliai)
Registraciją
vykdantis asmuo: pat. sk. Augustė Labenskytė
Kontaktai: tel
nr.: +37062642788 // El. p. augustelabenskyte@gmail.com


Perkūno draugovė (Kuršėnai)
Registraciją
vykdantis asmuo: sk. Evelina Biliūnaitė
Kontaktai:
+37060172083 // El. p. eveliuke2@gmail.com


Šv. Pranciškaus draugovė (Venta)
Registraciją skautams
nuo 12 m. vykdantis asmuo: pat. sk. Rūta Brazlauskaitė
Kontaktai:
+37062194645 // El. p. runce95@gmail.com


Registraciją skautams
nuo 8 iki 11 m. vykdantis asmuo: sk. Vykinta Zeleckytė
Kontaktai:
+37062291187 // El. p. vykinta.zeleckyte@gmail.com


Piligrimo draugovė (Akmenė)
Registraciją
vykdantis asmuo: pat. sk. Jūratė Stonienė
Kontaktai:
+37062185268 // El. p. jurate.stoniene@gmail.com


Žemynos draugovė (Mažeikiai)
Registraciją
vykdantis asmuo: pat. sk. Gintarė Valterytė
Kontaktai: tel
nr.: +37062643429 // El. p. gintaree.valteryte@gmail.com


Medeinos draugovė (Seda)
Registraciją
vykdantis asmuo: sktn. Virginija Katkuvienė
Kontaktai:
+37061576799 // El. p. virginija.plinkses@gmail.com


Draugovėms nepriklausantys ŽSO nariai ir kiti asmenys
Registraciją vykdantis
asmuo: sktn. vyr. sk. Dovilė Prakapaitė
Kontaktai:
+37069676010, +37069810986 // El. p. dovepra@gmail.com
Pastabos:
birželio mėn. 8–13 dienomis registruotis tik el. paštu.
Registruojantis
būtina susiderinti kelialapio mokesčio perdavimo aplinkybes.
Dalyvio
registracijos 1 priedą nuskanuoti ir
atsiųsti elektroniu paštu, o originalą atsivežti į stovyklą.


Registruojantis į stovyklą, registruojančiam asmeniui pateikti:

·        Stovyklautojo anketą (1
priedas);

·        Stovyklos kelialapio mokestį.


Nepilnamečiai
stovyklautojai, atvykdami į stovyklą, privalo atsivežti ir stovykloje registracijos
metu pateikti vaiko sveikatos pažymą (forma 079/A arba forma 027-1/a (išduotą ne anksčiau kaip prieš metus arba
jos kopiją)
).


Atvykimas į stovyklą
Atvykimas į
stovyklą 2013 m. liepos 28 d. nuo 1000 iki 1200 val.
Stovyklos
dalyviai į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių
stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai/globėjai.


Išvykimas iš stovyklos
Iš stovyklos
išvykstama 2013 m. rugpjūčio 3 d. nuo 1000 iki 1200 val.
Stovyklos
dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu transportu. Už
nepilnamečių stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi
stovyklautojo tėvai/globėjai.

 

Informacija          1 priedas             2 priedas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *