Archyvas

ŽSO veikla vienetuose karantino metu

Veiklos sąlygos parengtos pagal LR SAM 2020 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. 1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“

Rekomenduojame vaiko (-ų) tėvams (globėjams) neleisti vaikui (-ams) dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose, kai vaikas (-ai) serga lėtinėmis ligomis (nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483))

Vadovams – draugininkams ir skiltininkams:

1. Veiklas privaloma organizuoti ne didesnėmis kaip 15 vaikų grupėmis ir tik ATVIROSE ERDVĖSE.

2. Jeigu norima organizuoti visuotinę sueigą, veiklą privaloma užtikrinti taip, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės – skilties (iki 15 vaikų) veiklose ir veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių – skilčių kontakto vykdomos veiklos metu. T.y. jeigu visuotinėje sueigoje dalyvauja 30 žmonių, veikla turi vykti dviejose grupėse po 15 žmonių, tarpusavyje nemaišant grupės narių.

3. Privaloma užtikrinti, kad vadovai ir vaikai laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metrų atstumo vienas nuo kito. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas (trumpiau nei 15 min). Vadovui rekomenduojama visos veiklos metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

4. Skautišką veiklą privaloma organizuoti taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką ir išlaikyti saugų atstumą.

5. Vykdomos veiklos lauke metu privaloma suteikti sąlygas vaikų ir vadovų rankų higienai, naudojant rankų dezinfekcijai skirtas priemones.

6. Rekomenduojama veiklose dalyvaujantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) pateikti informaciją apie:
6.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
6.2. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

7. Užtikrinti, kad skilčiai vadovautų vadovai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas 37,3 °C ir daugiau, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

ŽSO Valdyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *