Žygeliukas Salduvės miškelyje

Dar neprasidėjus pačiam mokslų įkarščiui ir skaisčiai saulutei, kuri vis dar džiugino savo
šiluma, bešviečiant, gaujelė skautukų išsiruošė į trumpą žygelį.
Keliavom mūsų jau numylėtu ir išmintu takeliu- nuo mokyklos iki
Salduvės miško. :] Susirinkom nei daug, nei mažai- apie 10 sesių ir
brolių. O tada ir prasidėjo! Ir dainos, ir šūkiai, ir staiga net
šypsenos visų veiduose sušvito. Vedantiesiems taip pat nebuvo sunku-
juk kelias buvo jau gerai žinomas. Šiek tiek „pasitrankę“ miške, atlikę
įvairiausias užduotis ten, suradome savo senutę laužavietę, minkėm
skautišką duonelę ir t.t. vėliau, kai visi darbai jau buvo baigti,
netilo gitara ir balsai, o ir bulvytės smagiai lauže kepė. :] Dar šiek
tiek pabuvę, susiruošėme keliauti namo…

Buvo gera matyti, kad ir naujai atėjusiems žmogeliukams ši dienelė
ir žygis patiko. Džiugu matyti kitų brolių ir sesių tikras ir
nesuvaidintas šypsenas…

sesė Dovilė