Archyvas

Žygis „Partizano kelias“

„Mylėk mus, Lietuva! Dar skaudūs lietūs dulka, dar aidi žemėj tų dienų audra. Mes čia gyvi, mes nepavirsim dulkėm. Už laisvę žuvusiems mirties nėra….“ Albertas Belevičius

Visus, kurie nėra abejingi Lietuvos partizaninei praeičiai, kviečiame sudalyvauti pėsčiųjų žygyje ,,Partizano kelias“. Keliaudami pievomis, miškų, kaimų keliais aplankysime už Lietuvos laisvę žuvusių partizanų palaidojimo ir žūties vietas. Pabūdami tyloje, sudainuodami partizanišką dainą, pagerbsime laisvės kelią apginti siekusių ir dėl to žuvusių partizanų atminimą. Šis žygis – puiki galimybė dar kartą prisiliesti prie gyvosios Lietuvos partizanų istorijos.
Žygio data: 2023-09-23
Žygio dalyviai: asmenys nuo 14 metų.
Žygio pradžios vieta: žygeiviai renkasi prie Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (Bažnyčios g. 21, Viekšniai, koordinatės: 408006, 6234392 (LKS)).
Iki 09:00 val. – žygio dalyvių registracija.
09:00- 09:15 val. – žygio atidarymas ir startas.
Atstumas: ~20 km.

Žygio eiga:
Viekšnių senosiose kapinėse aplankysime 1948 m. sausio 7 d. žuvusių Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanų Alberto Švažo-Vanago, Prano Šiuipio ir 1949-1953 m. žuvusių Šatrijos rinktinės Vyčio būrio partizanų kapus. Trumpam stabtelėsime prie partizanų Eugenijos ir Alfonso Beresnevičių kapo.

Milių (Krakių) kaime aplankysime partizanų bunkerį, kuriame slapstėsi trys Lietuvos laisvės kovotojai: Pranas Šiuipys, Albertas Švažas ir Leonas Jonuškis. Šis bunkeris šturmuotas 1948 m. sausio 7 d. Tyloje pagerbsime išduotų ir bunkeryje žuvusių partizanų atminimą. Kita sustojimo vieta – paminklas Žemaičių apygardos Alkos rinktinės štabo nariui, grupės vadui Albertui Švažui-Vanagui ir partizanui Pranui Šiuipiui atminti.

Paskutinė mūsų žygio sustojimo vieta – Mažeikių kapinės. Šiose kapinėse palaidoti trys 1947 m. birželio 23 d. Purvėnų kaime žuvę Žemaičių apygardos Alkos rinktinės Skurvydo-Butos būrio partizanai:  Antanas Apulskis-Ancis, Henrikas Jarušauskas-Žvirblis ir Steponas Barauskas-Dziegorius. Pagerbus šių partizanų atminimą kelionė bus pabaigta.

Registracija: išankstinė registracija į žygį vykdoma iki 2023 m. rugsėjo 20 d. užpildant internetinę registracijos formą:

Išankstinė registracija yra privaloma visiems žygeiviams. Užsiregistravusieji apie savo nedalyvavimą žygyje privalo informuoti žygio organizatorius (2-3 dienas prieš žygį).

Žygio taisyklės:
Žygio vadovai atsako:
1. Už žygeivio instruktavimą dėl saugaus elgesio kelyje.
2.Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus/artimuosius, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.

Žygio vadovai neatsako:
1. Už žygeivio pamestą, dingusį turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt
2. Už žygeivio sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo žygio vadovų.

Žygio dalyviai privalo:
1. Žygio metu su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmenims nuo 16 metų).
2. Laikytis bendrosios tvarkos: būti drausmingais, gerbti kitus žygio dalyvius (nesityčioti, nenaudoti smurto), tausoti gamtą ir aplinką.
3. Gerbti ir klausyti žygio vadovo (-ų) nurodymų.
4. Laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų. 
5. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą kito žygio dalyvio turtą.
6. Saugoti asmeninius daiktus.
7. Nedelsiant informuoti žygio vadovą (-us) apie savo ketinimus pasitraukti iš žygio.
8. Žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus.
9. Nepilnamečiai žygio dalyviai privalo turėti raštišką tėvų leidimą dalyvauti žygyje. Ši taisyklė negalioja tuo atveji, kai tėvai/globėjai taip pat dalyvauja žygyje.

Žygio dalyviams draudžiama:
1. Šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus.
2. Vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas.

Žygio dalyviai turi teisę:
1. Laisvai, nepažeidžiant kitų žmonių teisių ir laisvių, skleisti savo nuomonę.
2. Bet kuriuo metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti, nedelsiant apie savo ketinimus informuojant žygio vadovą (-us).

Detalesnė informacija:
sktn. sk. vytis Giedrius Girdvainis
+370 616 45426
giesas.skautas@gmail.com

Renginį organizuoja:

Renginį iš dalies finansuoja:       

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *