Skautai

Skautai pasaulyje

Iš pirmo žvilgsnio daugeliui suaugusiųjų skautų veikla gali atrodyti kaip paprastas laiko leidimas gamtoje, kai gyvenama miške, palapinės atstoja namus, skautų uniforma ir kaklaraištis – įprastus rūbus, skautų dainos – radiją ar telefoną… Maistas gaminamas ant laužo, mokomasi, kaip miške nepasiklysti, o pasiklydus kaip elgtis, kaip išgyventi gamtoje su ribotomis galimybėmis pvz., kaip užkurti laužą be degtukų ar žiebtuvėlio. Ir taip nejučia susiformuoja požiūris, kad skautai ir jų veikla tinkama tik vaikams. Didelę įtaką požiūrio į skautus formavimuisi turi filmai, tačiau juose neatskleidžiama skautybės esmė. Pati skautų veikla, dar galima pasakyti skautybė – tai ne popamokinė veikla ar būrelis, bet žmogaus gyvenimo būdas, kai stengiamasi vadovautis skautų šūkiu „Dievui, Tėvynei, artimui!“. Skautiška biblija nuo 1907 m. yra knyga „Skautybė berniukams“, kurią parašė skautų įkūrėjas Robertas Baden Powellis, o jaunesniųjų skautų veikla paremta knyga „Džiunglės“ (R. Kiplingas). Skautų judėjimo, kuris visame pasaulyje vienija milijonus žmonių, esmė yra žmogaus asmenybės ugdymas: kilnios, dvasingos pasaulėžiūros formavimas, asmeninių, socialinių įgūdžių lavinimas. Šeima ir mokykla yra labai svarbios vaikų ugdymui, o skautų organizacijos, kaip neformalaus ugdymo organizacijos, papildo šias institucijas. Svarbu paminėti tai, jog skautų organizacijos siekia suteikti žinių, sudaryti sąlygas pažinti, suprasti, o ne įteigti kokią nors neginčijamą informaciją.

Žemaitijos skautai

Skautai Lietuvoje veiklą atkūrė dar 1988 m., Mažeikiuose juos pradėjo burti Artūras Višnevskis. Po to, kai Lietuva atkūrė Nepriklausomybę, 1991 m. kovo 3 d. buvo įsteigta Žemaitijos skautų organizacija. Skautų ugdymo procesas vyksta per mokymąsi veikiant ir apima labai daug formų: kassavaitiniai susitikimai – sueigos, žygiai, stovyklos, akcijos, mokymai vadovams ir t. t. Šiuo metu Žemaitijos skautų organizacijoje yra 250 narių nuo 7 iki 60 metų. Organizacijos vienetai įsikūrę Sedoje, Mažeikiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Organizacijos nariu gali tapti kiekvienas – tiek jaunas, tiek garbaus amžiaus žmogus. Svarbu turėti motyvacijos būti bendruomenėje, kelti sau iššūkius ir turėti noro pažinti daugiau.

Skautų veikla

Pagal galimybes stengiamės dalyvauti visuose renginiuose, kuriuose yra skautų judėjimui artima mintis. Tai gali būti religinio, patriotinio pobūdžio renginiai: Lietuvos jaunimo dienos, Atsinaujinimo savaitgalis prieš Adventą, valstybinių švenčių minėjimai. Taip pat socialinės akcijos, nevyriausybinių organizacijų mugės ar renginiai šeimai. Vasaros stovykla, žygis iš Mažeikių į Pakutuvėnus ir kalėdinis linksmavakaris – tradiciniai renginiai, į kuriuos susirenka skautai iš visos organizacijos. Kiti renginiai: žygiai, iškylos, susitikimai – mažesnės apimties tiek dalyvių skaičiumi, tiek renginio trukme, kurie paprastai vyksta bent vieną kartą per mėnesį.

Ugdymas

Mokymasis pažinti, mokymasis veikti, mokymasis bendradarbiauti, mokymasis būti savimi – pagrindiniai organizacijos ugdymo ramsčiai. Jų dėka lavinamos visos vaikų ir jaunuolių vystymosi sritys: fizinė, intelektinė, emocinė, socialinė ir dvasinė. Skiltis – mažiausias organizacijos struktūrinis vienetas, susidedantis iš 4-8 panašaus amžiaus narių. Jiems vadovaujantis skiltininkas – vadovas – dirba pagal skautų patyrimo laipsnių programą, kuri apima pagrindines ugdymo sritis. Remdamasi šia programa, organizacija siekia patenkinti jauno žmogaus interesus, bendravimo poreikį. Siekiama atskleisti vaiko prigimties galias, ugdyti dorą, laisvą, savarankišką, išradingą, atsakingą, kūrybišką, sparčiai kintančioje socialinėje aplinkoje prisitaikyti sugebančią asmenybę.

Jaunesniojo skauto įžodis: „Pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų įstatus ir kasdien padaryti gerąjį darbelį“.

Skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus“.

Patyrusio skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui, vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus bei būti pavyzdžiu jaunesniam skautui“.

Skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei“.