Archyvas

Didžioji vasaros stovykla „Kibirkštis“ 2022

KIBIRKŠTIS – tai ne tik ugnies įžiebimo įrankis, bet ir tikėjimo, vilties, šviesos simbolis. Šis mažas šviesos taškelis tamsoje turi didelę galią. Tas malonus jausmas stebėti laužo kibirkštis juodame nakties danguje, skambant dainoms… Be kibirkšties nėra motyvacijos, meilės, tikėjimo, kuris ypač reikalingas dabar. Tad kviečiu liepos 17- 23 dienomis susiburti ir uždegti tą kibirkštėlę savo širdyje!

STOVYKLOS VIETA: Dingailių km., Sedos sen., Mažeikių r.

GYVENIMO SĄLYGOS


       Gyvenimas gamtoje, nakvynė palapinėse, po tentais arba kitokiose savo pasigamintose pastogėse. Dalyviai bus suskirstyti į gyvenamąsias erdves – pastovykles: jaunesnieji skautai (nuo 8 iki 11 m.), skautės, skautai (nuo 12 m.) ir šeimos. Prausimasis – įrengtoje prausykloje, maudymasis – Varduvos upėje ir Renavo tvenkinyje. Maisto produktų pirkimą ir maisto gamybą organizuoja stovyklos štabas. Stovykloje bus biotualetai.

STOVYKLOS DALYVIAI


Šių metų stovykloje kviečiame dalyvauti:


1. ŽSO narius nuo 8 m.


2. Suaugusius asmenis, ne ŽSO narius, kurie gyvens šeimų pastovyklėje


3. Kitų skautiškų organizacijų narius bei ne skautus nuo 14 m.

REGISTRACIJA


Registracija į stovyklą vyksta iki liepos 3 dienos užpildžius registracijos formą:
https://forms.gle/XUtFufEyBydbipjXA

REGISTRACIJOS DOKUMENTAI


1. Užpildytą stovyklautojo anketą (pridedama apačioje)


2. Kelialapio mokestis.


3. Sveikatos pažyma (nepilnamečiams, kurie atvyksta be tėvų/globėjų).

KELIALAPIO MOKESTIS

Kelialapio mokesčio informacija bus atsiųstas užpildžius registracijos formą.


1. 45 € arba 10 €/d.


1.1. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį už 2022 m.


1.2. Kitų skautiškų organizacijų nariams, vyresniems nei 14 m.

2. 35 €


2.1. Skiltininkams bei stovyklos štabo nariams.


2.2. ŽSO nariams, susimokėjusiems nario mokestį, kai iš šeimos vyksta du ir daugiau ŽSO narių.

3. 65 €


3.1. ŽSO nariams, nesusimokėjusiems nario mokesčio.


3.2. Šeimų pastovyklėje gyvenantiems suaugusiems, kurie nėra ŽSO nariai, kai iš šeimos vyksta du ar daugiau narių.

4. 100 €


4.1. 14 – 18 m. vaikams, ne skautams iš Žemaitijos regijono (vietų skaičius ribotas)


4.2. 18 m. ar vyresniems asmenims, ne skautams.

5. 20 €


5.1. Šeimų pastovyklėje gyvenantiems vaikams, kurių amžius 4-7 m. (vaikams iki 3 metų imtinai mokesčio nėra).

Atvykimas ir išvykimas


Atvykimas į stovyklavietę liepos 17 d. nuo 900 iki 1100 val. Išvykimas iš stovyklavietės liepos 23 d. nuo 1200  iki 1400 val.
Stovyklos dalyviai į stovyklą atvyksta ir išvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų atvykimą ir išvykimą atsakingi stovyklautojo tėvai / globėjai.