Archyvas

Jaunesniųjų skautų stovykla „VILKAS DŽIUNGLĖSE“ 2022

Kviečiame jaunesniuosius skautus, bei tuos, kurie jau šiek tiek peržengė jaunesniojo skautų gyvenimo tarpsnį,  pasinerti į nuotykį, kuriame būsime tik mes! Vilkiukai! Džiunglių gyventojai!

Jei nori nuotykio, išbandymų – atvyk. Jei tai tavo pirmoji stovykla – mes taip pat tavęs laukiame. Tikras skautiškas gyvenimas su smagybėmis: žaidimai, komandinės veiklos, naujos pažintys, skautiškų įgūdžių tobulinimas, specialybės ir kitos veiklos laukia tavęs šioje stovykloje.

Stovyklos data: birželio 30 d. – liepos 3 d.

Stovyklos vieta: Renavas, Sedos sen., Mažeikių r. sav. (56.226551, 22.062255) Stovyklos „Skautas gamtoje“ stovyklavietė.

Stovyklos viršininkė: 
sktn. vyresn. sk. Agnė Račkauskaitė (tel. nr. +3706 2172608; el. p.: a.rackauskaite@gmail.com)

Stovyklos komendantė:
sktn. vyresn. sk. Jurgita Girdvainienė (tel. nr. +370 602 01057; el. p.: jurgita.kunickaite@gmail.com)

Stovyklos dalyviai: Žemaitijos skautų organizacijos nariai, nuo 9 metų iki 12 metų amžiaus imtinai.

Visus stovyklos dalyvius kviečiame dalyvauti STOVYKLOS EMBLEMOS konkurse!!!

Iki birželio 12 d. kviečiame teikti pasiūlymus emblemos konkursui jaunesniųjų skautų stovyklai „VILKAS DŽIUNGLĖSE“ 2022.

Pasiūlymus siųsti el. paštu: info@zemaitijosskautai.lt

Stovyklos štabo išrinktos emblemos autorius bus apdovanotas nemokamu kelialapiu į stovyklą.

Gyvenimo sąlygos:

Maitinimas – pirmąjį vakarą (ketvirtadienį) maitinimu rūpinasi patys stovyklautojai, vėliau maistą
gamins stovyklos štabas ir patys stovyklautojai.

Nakvynė – palapinėje.

Prausimasis – įrengtoje prausykloje.

Registracija:

Registracija vykdoma nuo dabar iki 2022-06-15 imtinai.

Registruojantis į stovyklą, registruojančiam asmeniui pateikti:

  • stovyklautojo vardą, pavardę, gimimo datą;
  • raštišką tėvelių/globėjų leidimą dalyvauti stovykloje (1 priedas);

Stovyklos dalyvio mokestis – 20 eurų. Mokestis mokamas bankiniu pavedimu, nurodant paskirtyje „Jaunesniųjų skautų stovyklos dalyvio mokestis už Vardas Pavardė“.

Gavėjas: Žemaitijos skautų organizacija

Įmonės kodas: 193025116

Sąskaitos numeris: LT10 7044 0600 0000 5253

Į stovyklos mokesčio kainą įskaičiuojamos stovyklos organizavimo, stovyklautojo maitinimo, programos įgyvendinimui reikalingų priemonių išlaidos.

Prasidėjus stovyklai, t. y. nuo 2022 m. birželio 30 d., atsisakius dalyvauti stovykloje, sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas.Registruojamasi pas draugininkus ir gaujų vadus:

  • Medeinos draugovė (Seda): pat. sk. Agnė Vaitkutė (tel. nr.: +37069594966 ; el. p.: vaitkute2004@gmail.com)
  • Perkūno draugovė (Kuršėnai): pat. sk. Ieva Šukytė (tel. nr.: +37060457787; el. p.: ievutesukyte@gmail.com)
  • Žemynos draugovė (Mažeikiai): pat. sk. Tomas Matiukas (tel. nr.: +370669304327; el. p.: tomas.matiukas11@gmail.com)
  • Šv. Pranciškaus draugovė (Venta): pat. sk. Gintaras Ginotis (tel. nr.: +370669577212; el. p.: gintarasgg4@gmail.com)
  • Šv. Jurgio draugovė (Šiauliai): pat. sk. Laisvūnė Šimonytė (tel. nr.: +37068915200; el. p.: laisvunesim@gmail.com)
  • Baltosios ilties gauja (Šiauliai): sktn. vyresn. sk. s. Jurgita Girdvainienė (tel. nr.: +37060201057; el. p.: jurgita.kunickaite@gmail.com)

Atvykimas į stovyklą:

Atvykimas į stovyklą  2022 m. birželio 30 d. nuo 18:00 iki 19:30 val.

Stovyklos dalyviai į stovyklą atvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų atvykimą į stovyklą atsakingi stovyklautojo tėvai arba globėjai.

Išvykimas iš stovyklos:

Iš stovyklos išvykstama 2022 m. liepos 3 d. nuo 11:00 iki 12:00 val.

Stovyklos dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu būdu. Už nepilnamečių stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai arba globėjai.

STOVYKLOS VADOVŲ ATSAKOMYBĖ, PAREIGOS, TEISĖS

Stovyklos vadovai atsako:

1. Už stovyklautojo priežiūrą stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir išvyksta iš jos).

2. Už stovyklautojo maitinimą: pusryčiai, pietūs, vakarienė.

3. Už stovyklautojo instruktavimą dėl: saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.

Stovyklos vadovybė neatsako:

1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį stovyklautojo turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt.

2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepuolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų. Už sveikatos sutrikdymo, higienos, maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

Stovyklos vadovų pareigos:

1. Gerbti stovyklautojus.

2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir t. t.

3. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautoju.

4. Atvykus į stovyklą, paskambinus telefonu suteikti tėvams/globėjams visą pageidaujamą informaciją apie jų vaiką.

5. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.

Stovyklos vadovų teisės:

1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius nurodymus stovyklautojui.

2. Duoti stovyklautojui sportines užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.

3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo iš stovyklos priima stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą nedelsiant telefonu  informuojami tėvai.

4. Neatsižvelgti į stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms ir skautiškai ideologijai.

5. Kilus įtarimui dėl neleistinų produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo – atlikti stovyklautojo daiktų patikrinimą.

Stovyklautojo atsakomybė:

1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti smurto, nesikeikti.

2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.

3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios.

4. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.

5. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.

6. Neinformavus stovyklos viršininko, neišvykti iš stovyklos.

7. Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 2 priede.

8. Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius maisto produktus.

Stovyklautojo tėvų / globėjų atsakomybė:

1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą.

2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta skiltyje „Išvykimas iš stovyklos“.

3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu, pašalinamas iš stovyklos.

4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš stovyklos informuoti stovyklos viršininką.