Gatvės muzikos diena

          2008.05.03

Kaitinanti saulė, įvairiausi muzikos garsai ir pilnas žmonių
klegesio Šiaulių bulvaras- tai gatvės muzikos diena!
Jokią kitą dieną mieste nepamatysi tiek daug jaunimo su gitaromis,
smuikais, akordeonais ir kitais instrumentais, kurių pavadinimų net
negalėčiau įvardinti. O kaip gi toks uždegantis renginys be mūsų
skautukų?! : ) Nors ir negausiai, tačiau ir mes galėjom džiuginti
praeivius įvairiomis dainomis bei giesmėmis. Buvo akimirkų, kai galėjome
pasijausti žvaigždėmis, aplink blyksint fotoaparatų blykstėms. : )
Pasibaigus „muzikos fiestai“, pakiliomis nuotaikomis patraukėme
namų link, o giesmės žodžių „..Tu atėjai iš dangaus, parodyt kelią..“
iš skautukų, dalyvavusių gatvės muzikos dienoje, dar ilgai niekas
negirdėjo, mat po tiek kartų šių žodžių kartojimo visi prarado balsą!
Gatvės muzikos diena buvo tarsi šventė, subūrusi Šiaulių jaunimą ir
parodžiusi žmonėms, kad Šiaulių kultūrinis gyvenimas nėra toks jau
apkerpėjęs! : )

                                                            Sesė
Santa