Skautsportis

2008.06.01

Rytas. Aš ir Ieva esame
pas Dovilę namuose. Einame link mūsų mokyklos. Ten ruošiamės visuotinei
sueigai –  „Skautsporčiui“ .Iškilo problema – pamiršom kamuolį ;D Ėjom
ieškoti ,bet neradom. Ką gi pažaidėm su buteliu! Susirinko skautai.
Rikiuotė. Šūkis. Skautsporčio pradžia. Rungčių buvo įvairiausių: nuo
kengūrų futbolo iki to, kad tylėdami turėjom sustoti į savo vietas. Buvo
laaabai daug juoko! Pabaigoje vėl rikiuotė. Šūkis. Daina. O tada vyko
fotosesija  „Blondinių klubas“ Mat sesė Laima buvo jo įkūrėja ir
pagaliau atsiskleidė mums visiems! Beje vienas kitam turėjom užrišti
Draugystės mazgą. Po to sužinojom, kad ten yra įstojimo į klubą
simbolis. Padarėme įprastai neįprastą CIKU – CAKU ir išsiskirstėm.
Laukia žygis į Kryžių kalną ;]

Sesė Alvigita