Jaunesniųjų skautų stovykla „SkautAuk“

2009m. liepos 17-19d.

2009 metų vasara skautišku požiūriu buvo labai turtinga savo
stovyklomisJ. Viena iš jų buvo organizuojama mūsų jaunesniesiems
skautukams.
Kas gali būti gražiau, kai vienoje vietoje, maždaug 30 skautukų…
Tikriausiai visiems susidaro vienas vaizdas: triukšmas, klyksmas,
juokas. Taip, to tikrai netrūko… Bet buvo didžiulis džiaugsmas matyti
mūsų skautukų laimingus ir nuotykių ištroškusius veidus.
Tris dienas praleidome visi kartu. Per tris dienas sugebėjome tiek
prisijuokti, pasimokyti ir kitus pamokyti, taip pat tiek daug naujų
nuotykių parsivežti į namus. Galiausiai lieka tik laukti kitų metų,
kitų metų vasaros stovyklų ir džiaugtis šios vasaros prisiminimais.

Sesė Renata