Kmynų silties iškyla

(2009 spalio 24d)

Šeštadienį 8val. ryte susiruošėme į žygį. Ėjome į Salduvę.
Pakeliui sutikome kliūčių. Turėjome pastatyti tiltelį, kad galėtumėme
pereiti per upelį. Paskui pasiskirstėme grupelėmis po tris ir kūrėme po
lauželį. Maždaug 10val priėjome savo kelionės tikslą. Ten užsikūrėme
laužą. Visi pasiskirstėme darbais. Vieni rinko malkas, kiti parošinėjo
laužavietę, treti buvo atsakingi už maisto virimą, ketvirti turėjo
visus linksminti. Ten prabuvome iki 17:30 tada susiruošėme eiti namo.

Povilas