Oficialusis būstinės atidarymas

2009-11-14 – 15  dienomis Mažeikiuose įvyko būstinės atidarymas, kuriame
mus pasitiko daug broliu ir sesių. Tada vyko oficiali oji dalis, buvo perkirptas
kaspinas, įteiktos dovanos, nenutilo geri žodžiai ir pasveikinimai. Po oficialiosios
dalies vyko linksmavakaris, per kuri visi buvo pasipuošę kaip hipiai.
Po to mūsų laukė daug vaišių, žaidimų ir filmų. Visų nuotaikos buvo labai
geros. Smagiai praleidę laiką skautai vakare keliavo namo, o kurie norėjo dar pabuvoti
pasiliko nakvoti. ryte atsikėlėme labai žvalūs, tačiau alkani. Todėl papusryčiavome,
o po to tvarkėmės, dar šiek tiek pabendravę visi linksmai keliavome namo,
parsivežėme daug geros nuotaikos, ir prisiminimu 🙂

                      Tomas (Kmynų skiltis)