Pirmoji mūsų visuotinė sueiga

2009. Spalio 30

                      Spalio 30-oji. Apturime pirmąją ir pačią linksmiausią visuotinę sueigą. Susirinkome gausokai – virš 30-ties. Labai šaunu! „Senoliai“ pamatė ir nemažai daug naujų veidų.
Pradėjome sueigą kaip visuomet – švilpuku, rikiuote ir draugininkės „kalba“. Paminėsiu – mūsų draugovė turi vilkiukų! Grįžę į savo vietas ir jau apturėję geresnes nuotaikas pradėjome žaisti susipažinimo žaidimus. Linksmiau kai žmogų pažįsti, nors geriau susipažinti ir su tuo, kurį pažįsti. Viskas tik į gerą. Žaidėm ir šiaip žaidimus, ir gerai leidom laiką. Keli „veidai“ aptarinėjo visiems, ką jie veikė prieš sueigą. Mat turėjome net 3 pasenusius žmones (jubiliatus). Tai buvo Giešas, Audra ir Petras. Žiūrėjome filmuką apie Lordą- skautų įkūrėją Baden Powell‘į ir jo žmoną. Taip pat matėme ir nuotraukas, bet filmuotą medžiagą iš „šventusių šventę“ užduočių. Sueigą pabaigėme torto gabalėliu ir kaip visad – rikiuote.
Manau kaip pirmoji sueiga buvo labai nebloga.

s. Alvigita.