Archyvas

PARODA 30 SKAUTIŠKOS KELIONĖS METŲ

2021 m. Žemaitijos skautų organizacija (ŽSO) mini savo gyvavimo 30-metį. Šia proga, greta kitų
jubiliejiniams metams skirtų renginių, nutarta surengti ir parodą. Parodos vieta pasirinkta neatsitiktinai – dar
1988 m. pirmieji organizacijos nariai pradėjo burtis Mažeikiuose. Oficialiai organizacija įkurta 1991 m. kovo
3 d. Nuo tos dienos į organizacijos gretas buvo įsijungę keletas tūkstančių įvairaus amžiaus žmonių, kurių
gyvenimuose skautų principai ir veikla paliko didesnį ar mažesnį įspaudą. Ši paroda skirta šiems žmonėms ir
visiems kitiems besidomintiems skautų veikla regione.

Parodoje trumpai pristatoma ŽSO kūrimo istorija, organizacijos kaita, pagrindiniai vadovai, struktūrinių
vienetų tinklas, pagrindinės veiklos kryptys, tradiciniai renginiai ir kt.
Paroda Mažeikių muziejuje veiks 2021-10-16 – 2021-11-27 laikotarpiu.