Archyvas

ŽSO vienetų veikla nuo 2021 m. spalio 29 d.

ŽSO skautai – atsakingi Lietuvos piliečiai, kurie visomis išgalėmis priseda prie visų žmonių, tarp jų ir savo, saugumo!

SVARBU! ŽSO draugovių ir gaujų veikla lapkričio 3-9 dienomis vykdoma nuotoliniu būdu arba stabdoma!

***

ŽSO VIENETŲ VEIKLA NUO 2021 M. SPALIO 29 D.

VEIKLA ATVIROSE ERDVĖSE:

  • Dalyvių skaičius nėra ribojamas;
  • Kaukių dėvėjimas yra privalomas tais atvejais, jei neįmanoma išlaikyti saugaus 2 metrų atstumo;
  • Rankų higiena ir dezinfekcija;

VEIKLA UŽDAROSE ERDVĖSE:

  • Dalyvių skaičius nėra ribojamas, jei visi veiklų dalyviai atitinka Galimybių paso reikalavimus (yra pasiskiepiję, prasirgę arba jaunesni nei 16 m. amžiaus);
  • Dalyvių skaičius ribojamas iki 30 asmenų, jei visi veiklų dalyviai neatitinka Galimybių paso reikalavimų;
  • Kaukių dėvėjimas yra privalomas!
  • Rankų higiena ir dezinfekcija.

***

ŽSO veikla vykdoma remiantis LR Vyriausybės nurodymais:
<…>
3.2.1.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus susijusius reikalavimus. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų, išskyrus atvejus, kai dalyviai ir darbuotojai atitinka vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3. papunkčiuose nurodytą kriterijų;
3.2.1.4. 2021 m. lapkričio 3–9 d. neformalusis vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;
<…>
3.1.1.1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
3.1.1.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
3.1.1.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
3.1.1.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
3.1.1.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
3.1.1.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
3.1.1.1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
3.1.1.2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:
3.1.1.2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), arba
3.1.1.2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
3.1.1.3. asmeniui, kuriam atliktas COVID-19 tyrimas, nustatytas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti;
3.1.1.4. yra vaikas iki 16 metų;

Turite klausimų dėl veiklos vykdymo? Kreipkitės taryba@zemaitijosskautai.lt!