Archyvas

Šaukiamas visuotinis narių Suvažiavimas

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA

P R A N E Š I M A S

DĖL VISUOTINIO ŽSO SUVAŽIAVIMO ŠAUKIMO

Data: 2022 m. kovo 5 d.
Registracija: paspaudus nuorodą iki vasario 24 dienos (https://forms.gle/5gkRPsjrAwcKEwhq9).
Suvažiavimo pradžia: 10.00 val.
Numatoma Suvažiavimo pabaiga: 15.00 val.
Vieta: ZOOM platforma
Dalyviai: visi ŽSO nariai nuo 14 metų, davę skauto įžodį bei susimokėję nario mokestį už 2021 metus.

Darbotvarkė:

 1. Vyriausiosios skautininkės įžanginė kalba;
 2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;
 3. ŽSO Strategijos tvirtinimas;
 4. Valdybos narių veiklos ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas;
 5. ŽSO finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
 6. Kontrolės komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
  Pertrauka
 7. Vyriausiojo skautininko rinkimai;
 8. Valdybos narių rinkimai;
 9. Informacija dėl 1,2 % GPM skyrimo ŽSO;
 10. Kiti klausimai.

Skautai, planuojantys kandidatuoti į Vyriausiojo skautininko ar Valdybos nario poziciją registracijos
metu turi užpildyti atitinkamus laukelius.

ŽSO strategija, Valdybos narių ataskaitos bei finansinė ataskaita bus įkeltos į vidinį tinklapį ir
išsiųstos elektroniniu paštu iki vasario 20 dienos.

Vasario 1 dieną kviečiame aktyviai dalyvauti ŽSO Strategijos pristatyme ir užduoti rūpimus
klausimus.

ŽSO Valdyba