Šiaulių Jaunimo Centro talka

(2009 balandžio 15)

Neseniai mūsų organizacija užmezgė santykius su Šiaulių jaunimo
centru. Tokie tarpusavio santykiai kiekvienai organizacijai duoda tiek
abipusės naudos, tiek tam tikros atsakomybės. Mūsų organizacijai jau
teko du kartus sudalyvauti talkoje. Pirmosios talkos metu jaunimas iš
įvairių organizacijų susirinkę tvarkė patalpas, valė dulkes… Mūsų
organizaciją atstovavusių asmenų nebuvo labai daug, bet tai nesutrukdė
mums šauniai praleisti laiko ar šiaip iš širdies padirbėti (taip,
brolis Antanas sugebėjo, betampydamas baldus, papuošti savo rankas
pūslėmis)J.
Antroji talka buvo artimesnė pavasario temai. Taip, tai šiukšlių
rinkimas. Kaip visi žinome, jų ypač padaugėja po per ilgai užsitęsusios
žiemos. Susirinkę prie viešbučio patraukėme link Šiaulių geto, kuriame
ir turėjome rinkti šiukšles. Buvo susirinkę nemažai jaunimo, kurie jau
buvo pradėję savo darbą.  Mūsų draugovės nariai nepasižymi ypatingu
punktualumuJ. Nieko nelaukdami kibome į darbą.  Buvo gražus, saulėtas
vakaras su pilnais šiukšlių maišais. Pririnkę nemažai maišų, visi
išsiskirstėme namo. Po tokios talkos supranti, kiek daug keistų ir
nesuprantamų dalykų galima pamatyti, berenkant šiukšles, ir ,žinoma,
dažnai pasipiktini , nesuprasdamas žmogaus apsileidimo.

Sesė Renata