Medelių sodinimas ŠU botanikos sode

(2009m. balandžio 17d.)

Kaip ir daugelis Šiaulių miesto organizacijų, bendruomenių mūsų
draugovės skautai panoro prisidėti prie ŠU botanikos sodo
organizuojamos pavasarinės medelių sodinimo talkos.
Iš didelio būrio draugovės skautų susirinkome tik mes: s. Dovilė,
s. Drugelis, s. Jurgita, s. Alvigita.
Turbūt reiktų paminėti esminį dalyką, tai buvo ne tik medelio
pasodinimas, bet visų pirma jo išrovimas, tiksliau iškasimas, duobės
„iškapojimas“ žemių prisikasimas ir atsivežimas, o tik tada
pasodinimas. Daug sesutės savo prakaito išliejo ir raumenis
užsimankštino. Išsirinko mažą ąžuoliuką, kurio šaknys tikrai nemažos
pasirodė ir teko ne 5 minutes paplušėti jį iškasant, kol s. Dovilė ir s.
Jurgita sodinuką galėjo garbingai „įsodinti“ į karutį ir nuridenti į
tuo metu s. Drugelio ir s. Alvigitos paruoštą duobę. O jau tuomet atėjo
br. Giešas ir pravedė medelio sodinimo instruktažą. Ir štai nuo šiol
ŠU botanikos sode žaliuoja ŽSO Šiaulių Šv. Jurgio draugovės ąžuoliukas.

Pat. sk. s. Jurgita