Skautiška sporto šventė

08-02-16 ir 08-02-17 d.

08-02-16 ir 08-02-17
dienomis vyko skautiška sporto šventė
Joje dalyvavo Šv.Jurgio draugovė ir LS (Lietuvos skautai). Iš mūsų
skilties ( „ Nendrių “ ) dalyvavo tik trys seserys – Laima,Kotryna ir
Ieva.Vasario 16-osios rytą,vyko Šv.Mišios Šiaulių Šv.Petro ir Povilo
bažnyčioje. Po mišių ėjome į prisikėlimo aikštę žiūrėti Lietuvos
trispalvės iškėlimo. Vėliau šokome į autobusus ir važiavome į Gegužių
mokyklą.Įsikūrėme aktų salėje. Po valandos buvo rikiuotė. Rikiuotės
pabaigoje kiekvienas žaidimu išsirinko komandą su kuria dalyvavo
olimpiadoje.Olimpiada prasidėjo nuo estafečių, po to visi žaidėme
havajietišką tinklinį ir panašius žaidimus.( daugiau neprisimenam : D )
Vakare visi bėgome ieškoti „ lobio “ kuris buvo paslėptas mokyklos
teritorijoje. Rastas „ lobis “ buvo saldainiai,tačiau ne visi jų gavo.
Juos draugiškai tarpusavy pasidalino ta komanda ,kuri juos rado. Po
„lobio“ ieškojimo vyko draugovių prisistatymai susiję su Lietuvos
atkūrimo diena.Buvo ir vaidinimų,ir dainų,ir žaidimų. Visiems buvo
begalo smagu! Naktį visi skautukai žiūrėjo nuotraukas tų skautų,kurie
buvo Afrikos stovykloje. Vidurnaktį, visi ėjo miegoti. Kitą 02-07
dienos rytą, 09 valandą vyko mankšta.Ne paprasta. Visi bėgo aplink
mokyklą daug daug ratų. Po mankštos įvyko rikiuotė,o su ja ir
skautiškos sporto šventės uždarymas. Tikrai buvo verta dalyvauti.

Sesė Audronė (Nendrių skiltis)