Žygis „Skautai, vienykimės patriotiškumui!“

2008-02-09

Žygis,
kurį suorganizavo sk. s. Dovilė, sk. s. Jurgita ir br. Antanas, vyko
Rėkyvos miškuose. Už programinę dalį buvo atsakinga s. Laura. Per
pirmąjį sustojimą, kol br. Andrius ir Dainius ieškojo tiltelio, kuriuo
galėtume persikelti per upelį, Laura klausinėjo visų žygeivių kas yra
laisvė, patriotas ir, laisvas pilietis, laisva tauta ir bandėme
išsiaiškinti kas tai yra patriotiškumas. Pasibaigus mūsų pokalbiui
žygiavome toliau, sekdami brolių paliktais ženklais.

Įveikę visus griovius, nuvirtusius medžius, brūzgynus ir šlapią miško
žemę apsistojome miške. Susiskirstę į tris komandas, bandėme gelbėti
sužeistuosius ir suteikti jiems pirmąją pagalbą. Po to įsirengėme
laužavietę, prie laužo dalinomės vieni kitų vaišėmis, dainavome dainas.
Kalbėjome apie vasario 13-tosios įvykius, dalinomės prisiminimai,
žiūrėjome tos dienos nuotraukas ir skaitėme istorinius faktus.
Prisimindami visus žuvusius ir džiaugdamiesi dabartine Lietuvos laisve
padainavome E. Masytės „Laisvę“. Su šia patriotiška gaidele užgesinome
laužą, susitvarkėme ir patraukėme iš miško laukais namo!

sk. s. Jurgita