Archyvas

Stovykla „PABUSK“

 

Stovyklos data: 2015m. gegužės 8 – 10 d.

Stovyklos vieta: Egėliškės – kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, nuo Kuršėnų nutolęs 12 km.

Stovyklos vadovybė:

 • Viršininkas – sk. vytis br. Valdemaras Kaupys, tel. nr. +370 674 50 749, el. p. v.kaupys@gmail.com
 • Komendantas – pat. sk. br. Artūras Ulmis, tel. nr.+370 627 51 799, el. p. arturas.ulmis@gmail.com 

Stovyklos programos pristatymas:

Programoje dalyvausiantys stovyklautojai galės susipažinti ir save išbandyti įvairiose veiklose: 

 • Sudalyvauti žygyje, aplankant Agailių bažnytėlę;
 • Pagal savo amžių ir poreikius įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių susijusių su skautiškomis specialybėmis;
 • Pasiklausyti lektorių, 
 • Susipažinti su kitomis skautiškomis organizacijomis ir jų vykdoma veikla;
 • Išvysti ugnies šou bei visi kartu pavakaroti prie bendro laužo su šokiais ir dainomis,
 • Stipriausių lauks naktinis žaidimas. 

Stovyklos metu laukia ne tik šie užsiėmimai, bet ir įvairios staigmenos ir atrakcijos.  

Gyvenimo sąlygos:

Stovyklavimas gamtoje, nakvojant palapinėse. Pageidaujantys galės apsistoti svečių namelyje. Maitinimą organizuoja stovyklos organizatoriai. 

Stovyklos dalyviai:

 • Žemaitijos skautų organizacijos nariai;
 • Kitų organizacijų nariai;
 • Kiti asmenys, norintys susipažinti su organizacijų veikla. 

Iki 14 metų norintys dalyvauti stovykloje asmenys privalo atvykti kartu su savo vadovu, arba atsakingu asmeniu.

Kelialapio kainos:

1.  10 Eur –  Stovyklos dalyviams, užsiregistravusiems registracijos metu (2015.03.01 – 2015.05.01).

2. 15 Eur – Stovyklos dalyviams, registruojantis pasibaigus registracijai (Po 2015.05.01).

Į stovyklos kelialapio kainą įskaičiuojamos stovyklos organizavimo, stovyklautojo maitinimo, programos įgyvendinimui reikalingų priemonių išlaidos.

Pasibaigus registracijai dalyvio mokestis – negrąžinamas.

Registracija:

Žemaitijos skautų organizacijos nariai, priklausantys draugovei, registruojasi pas savo draugininkus. 

Nepriklausantys draugovei asmenys registruojasi kaip ne Žemaitijos skautų organizacijos nariai.

 

Ne Žemaitijos skautų organizacijos nariai registruojasi:

Vilnius: Vaida Ročytė, el. p.  vaidarocyte@gmail.com, tel. nr. +370 623 33 952

Kaunas: Evaldas Korsakas, el. p. ekorsakas@gmail.com, tel. nr. +370 614 15 918

Klaipėda: Valdemaras Kaupys, el. p. v.kaupys@gmail.com, tel. nr.  +370 674 50 749

Šiauliai: Evelina Biliūnaitė, el. p. ebiliunaite@gmail.com, tel. nr.  +370 601 72 083

 

Registruojantis į stovyklą, registruojančiam asmeniui pateikti:

 • Dalyvio anketą (1 priedas);
 • Dalyvio mokestį.

Atvykimas į stovyklą: 2015 m. gegužės 8 d nuo 15:00 iki 18:00val.

Iš stovyklos išvykstama: 2015 m.gegužės 10 d. nuo 12:00 iki 15:00 val.

Pastaba: stovyklos dalyviai iš stovyklos išvyksta savo pačių susiorganizuotu transportu. Už nepilnamečių stovyklautojų išvykimą ir saugų grįžimą namo atsakingi stovyklautojo tėvai/globėjai.

Stovyklos vadovų atsakomybė, teisės, pareigos

 

Stovyklos vadovai įsipareigoja užtikrinti:

1. Stovyklautojo priežiūrą stovyklos metu (nuo to momento, kai stovyklautojas atvyksta į stovyklą ir išvyksta iš jos).

2. Stovyklautojo maitinimą: pusryčiai, pietūs, vakarienė.

3. Stovyklautojo instruktavimą dėl: saugaus elgesio vandenyje, darbo su aštriais įrankiais, saugaus elgesio išėjus (ekskursija ir pan.) už stovyklos teritorijos.

4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, susirgus – nedelsiant informuoti telefonu tėvus/globėjus, kreiptis į pirmosios pagalbos suteikimo įstaigą.

 

Stovyklos vadovų pareigos:

1. Gerbti stovyklautojus.

2. Stovyklos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotikų ir t.t.

3. Nesikeikti.

4. Susivaldyti ir tolerantiškai spręsti santykių problemas su stovyklautojais.

5. Atvykus į stovyklą, paskambinus telefonu suteikti tėvams/globėjams visą pageidaująmą informaciją apie jų vaiką.

6. Pagal tėvų instruktavimą užtikrinti stovyklautojo privalomą profilaktinį vaistų, vitaminų ir pan. vartojimą.

 

Stovyklos vadovų teisės:

1. Duoti protingus, stovyklautojo orumo nepažeidžiančius ir sveikatos sutrikdymo nesuteikiančius nurodymus stovyklautojui.

2. Duoti stovyklautojui sportines užduotis už stovyklautojo taisyklių pažeidimus.

3. Stovyklautoją pašalinti iš stovyklos, jei jis pakartotinai neklauso vadovų nurodymų ar sąmoningai pažeidžia stovyklos ir stovyklautojo taisykles. Sprendimą dėl stovyklautojo pašalinimo iš stovyklos priima stovyklos vadovybė, apie sprendimo priėmimą nedelsiant telefonu informuojami tėvai.

4. Neatsižvelgti į stovyklautojo norus/pageidavimus/reikalavimus, jei jie prieštarauja stovyklos taisyklėms ir skautiškai ideologijai.

5. Kilus įtarimui dėl neleistinų produktų, medžiagų turėjimo, svetimo turto pasisavinimo –atlikti stovyklautojo daiktų patikrinimą.

 

Stovyklos vadovybė neatsako:

1. Už stovyklautojo pamestą, dingusį stovyklautojo turtą: telefonas, piniginė, fotoaparatas ir kt. 

2. Už stovyklautojo sveikatos sutrikimus dėl erkių sukeliamų ligų, šienligės, astmos priepolių ir kt., kurių sukėlimas nepriklauso nuo stovyklos vadovų.Už sveikatos sutrikdymo, higienos, maitinimo pažeidimus, stovyklos vadovybė atsako LR įstatymų numatyta tvarka.

 

Stovyklautojo atsakomybė, teisės, pareigos

1. Gerbti kitus stovyklautojus: nesityčioti, nenaudoti smurto.

2. Gerbti ir klausyti stovyklos vadovų nurodymų.

3. Nepalikti stovyklos teritorijos be savo tiesioginio vadovo žinios.

4. Nesikeikti.

5. Neturėti su savimi ir nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų.

6. Atlyginti žalą už netyčia ar tyčia sugadintą stovyklos, kito stovyklautojo turtą.

7. Neinformavus stovyklos viršininko, išvykti iš stovyklos.

8. Atsivežti į stovyklą daiktus, priemones, kurios nurodytos 2 priede.

Stovyklautojui griežtai draudžiama slėpti nuo stovyklos vadovybės ir paslapčia vartoti savo atsivežtus gendančius maisto produktus.

 

Stovyklautojo tėvų/globėjų atsakomybė, teisės, pareigos

1. Atsakingai užpildyti stovyklautojo anketą (1 priedas).

2. Atvykti laiku pasiimti savo vaiko, kaip nurodyta informacijoje „Išvykimas iš stovyklos“.

3. Atvykti pasiimti savo vaiko, jei jis dėl nusižengimų, stovyklos vadovybės sprendimu, pašalinamas iš stovyklos.

4. Apie nenumatytą, stovyklos laikui nepasibaigus, stovyklautojo išsivežimą iš stovyklos informuoti stovyklos viršininką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *